Lễ ký kết Bản ghi nhớ về giao lưu nghệ thuật giữa Liên Hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Việt Nam và Liên Hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố Daegu Hàn Quốc.

26.09.2022
Thạch Hà
Sáng 26/9/2022, tại nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố Daegu, Hàn Quốc tiến hành Lễ ký kết Bản ghi nhớ về giao lưu nghệ thuật.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về giao lưu nghệ thuật giữa Liên Hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Việt Nam và Liên Hiệp các Hội Văn hóa  Nghệ thuật thành phố Daegu Hàn Quốc.

Ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và ông Lee Changhwan - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố Daegu đại diện ký kết bản ghi nhớ.

Nội dung Bản ký kết về Giao lưu nghệ thuật được chia ra gồm biểu diễn nghệ thuật và triển lãm nghệ thuật tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Daegu và được tổ chức luân phiên hằng năm tại hai quốc gia. Trong trường hợp phát sinh lý do đặc biệt, có thể thay đổi dựa trên sự bàn bạc giữa hai bên.

Người tham gia vào hoạt động giao lưu nghệ thuật này là người trực thuộc và đang hoạt động trong Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và Liên hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố Daegu, phí sử dụng tác phẩm cũng như thù lao biểu diễn là miễn phí.

Bản ghi nhớ này có hiệu lực trong 4 năm và sẽ được gia hạn khi có thỏa thuận bằng văn bản của hai bên trước khi thời hạn kết thúc 3 tháng.

Ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phát biểu chào mừng.

Tại Lễ ký kết lần này, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và Liên hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố Daegu đã tổ chức biểu diễn nhiều tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn và lôi cuốn góp phần cho văn nghệ sĩ hai thành phố giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

Ca khúc "One day more" do nhóm Les Miserables - Liên hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố Daegu biểu diễn.

Ca khúc "Memory" do Cats - Liên hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố Daegu biểu diễn.

Tiết mục trống "Pannoleum" do các nghệ sĩ Liên hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố Daegu biểu diễn.

Tiết mục múa "Những cô gái Việt Nam" do các nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng biểu diễn.

Trích đoạn Tuồng "Mạnh Lương ra hang" do nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiễn Dĩnh biểu diễn.

Tiết mục "Trống trận Tây Sơn" do nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiễn Dĩnh biểu diễn.

Đây là hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và thấu hiểu giữa hai quốc gia, thúc đẩy phát triển giao lưu trong các hoạt động nghệ thuật giữa hai thành phố Đà Nẵng và Daegu trong thời gian tới. Đồng thời cũng góp phần tôn vinh, giới thiệu những giá trị văn hóa nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng đến với thế giới.

T.H