Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

21.10.2020
P.V
Sáng nay (21-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại hội trường Trường Chính trị thành phố với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho hơn 6 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ đề đại hội và đồng thời cũng là mục tiêu, động lực phấn đấu của thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khẳng định Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đặc biệt là Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới; hơn 01 năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố; đến cuối tháng 7/2020, đã có 530/530 đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở và 16/16 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, đạt kết quả theo yêu cầu đề ra.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, thành phố đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là phải tập trung khắc phục, xử lý những sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận của Trung ương. Đặc biệt, sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 21 Đảng bộ thành phố đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nội bộ đoàn kết, thống nhất; công tác cán bộ đã dần đi vào nền nếp, thực hiện đúng quy trình, chất lượng nhân sự, đảm bảo tính kế thừa trong chuyển giao giữa các thế hệ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Kinh tế duy trì nhịp độ tăng trưởng; các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn được chú trọng phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ giúp diện mạo đô thị thành phố tiếp tục thay đổi nhanh, phát triển theo hướng bền vững hơn, hướng đến phục vụ tốt hơn lợi ích của người dân và hài hòa với sự phát triển của doanh nghiệp. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường. Văn hóa - xã hội, xây dựng và phát triển con người Đà Nẵng đạt được nhiều tiến bộ.

Đặc biệt, thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tham mưu Bộ Chính trị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030. Các văn kiện trên có tính định hướng quan trọng, lâu dài, mở ra nhiều cơ hội, cơ chế phát triển Đà Nẵng trong thời gian đến.

Những kết quả đạt được nêu trên rất đáng trân quý và tự hào khi đặt trong bối cảnh thực tiễn của thành phố thời gian qua có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, mà ở đó là sự chung sức, đồng lòng của người dân trong những thời điểm khó khăn nhất. Qua đó, đã chứng minh khát vọng vươn lên của người dân thành phố với niềm tự hào về quê hương Đà Nẵng anh hùng, luôn “kề vai, sát cánh” cùng Đảng bộ, chính quyền, đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương vì sự phát triển chung của thành phố.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua còn có những hạn chế, bất cập trên một số lĩnh vực và tiếp tục phát sinh nhiều “điểm nghẽn” mà thành phố cần phải vượt qua để tiếp tục phát triển. Những vấn đề này đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ ra trong các văn kiện trình Đại hội. Văn kiện còn là sự quan tâm trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành Trung ương, vì vậy, chúng ta cần khách quan nhìn nhận, nói đúng, nói đủ sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình, nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện các kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Với phương châm Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động và trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện các mặt công tác trong nhiệm kỳ qua, để thấy hết những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu đạt được và những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua; đồng thời, phân tích kỹ những cơ hội, thuận lợi, thời cơ và thách thức tác động đến sự phát triển của thành phố trong thời gian đến để hiến kế, đề xuất các giải pháp sát hợp với tình hình nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố đề ra. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ năng lực để lãnh đạo mọi hoạt động của Đảng bộ; đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ 13 của Đảng tiêu biểu cho trí tuệ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, đóng góp vào sự thành công chung Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Với những nhiệm vụ nêu trên, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thời điểm kiện toàn và chuyển giao, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, khơi dậy khát vọng phát triển, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn của thành phố trong tương lai.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Báo cáo Thẩm tra tư cách đại biểu do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huỳnh Thị Tam Thanh trình bày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

(baodanang.vn)