Em - Lê Huy Hạnh

13.06.2019

Khi em bước vào tranh anh

Nghĩa là em đã về

Với một dòng suối nhỏ

Nơi ấy

Thơm đằm hương cỏ

Nghìn viên đá cuội xanh rêu

Em - Lê Huy Hạnh

Khi em bước vào tranh anh

Dìu dịu nét yêu

Của một thì con gái

Để quên đi

Những buồn lo sợ hãi

Hãy quên đi

Những nhỏ nhặt đời thường

Dẫu là hoa

Đâu phải cứ tỏa hương


Em cứ đi giữa đời

Lặng lẽ

 

Khi em bước vào tranh anh

Nghe lòng yên tĩnh thế

Môi hôn ấm những sắc màu

 

Khi em bước vào tranh anh

Nghĩa là ta

Đã về với thẳm sâu

Nơi trong veo mắt

Nơi nồng hương đất

Nơi vô cùng

Tranh

Tượng

Và em

L.H.H