Đặt hàng các chuyên đề phục vụ đồng bào miền núi, biên giới

01.03.2021
Q.H
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch sản xuất các chương trình phục vụ đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo năm 2021.

Đặt hàng các chuyên đề phục vụ đồng bào miền núi, biên giới

Cụ thể, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ chủ trì đặt hàng nhiều đơn vị sản xuất các chương trình chuyên đề “Khát vọng tuổi trẻ”, “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp - Quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân”, “Thi đua yêu nước, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự vùng biên giới, hải đảo”, “Ổn định và nâng cao chất lượng dân số đồng bào dân tộc thiểu số”, “Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời chiến và thời bình”, “Tổng kết năm 2021, chào năm mới 2022; mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022”.

Sau khi nghiệm thu, các chương trình sẽ lần lượt được sử dụng phục vụ đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo vào những dịp kỷ niệm, ngày lễ trong năm 2021. Bộ VHTT&DL kỳ vọng sẽ có nhiều tổ chức, đơn vị sự nghiệp hưởng ứng chương trình nhằm đem lại những sản phẩm tốt nhất phụ vụ đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo.

(baovannghe.com.vn)