Đà Nẵng xét và đề nghị tặng 1 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 3 Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

14.10.2020
Thạch Hà
Vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp Hội đồng cấp cơ sở xét và đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021.

Đà Nẵng xét và đề nghị tặng 1 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 3 Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Căn cứ Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 25/02/2020, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Thông báo số 76/TB-SVHTT về việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hội đồng đã nhận 01 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 03 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”. 

Hội đồng xét và đề nghị trao tặng giải thưởng của thành phố đã tiến hành đánh giá 04 cụm công trình, tác phẩm của cố Giáo sư Hoàng Châu Ký; 10 tác phẩm văn học (thơ, truyện và ký) của các tác giả Phùng Ngân Vịnh, Đinh Thị Như Thúy và Phạm Phát. 

1. Hội đồng đã thống nhất đề xuất Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học nghệ thuật cho Giáo sư Hoàng Châu Ký với các công trình, cụm công trình gồm:

a) Tuồng cổ. 

b)  Những công trình nghiên cứu đặc sắc về “Nghệ thuật Tuồng”.

c) Cụm tác phẩm kịch bản Tuồng do Giáo sư Hoàng Châu Ký viết và đạo diễn (10 tác phẩm/ vở diễn):
- Sưu tầm và chỉnh biên vở Nghêu Sò Ốc Hến;
- Vở Phạm Công Cúc Hoa;
- Vở Thị Kính - Thị Mầu;
- Vở Trần Quí Cáp;
- Vở Nguyễn Duy Hiệu;
- Vở Lơ xít (Le Cid);
- Thanh gươm truyền thống;
- Vở Thanh gươm chủ kiếm;
- Vở Thái tử Câu La Na;
- Vở Cuộc khởi nghĩa Duy Tân - Trần Cao Vân.

d) Một số công trình nghiên cứu khác (03 công trình):
- Tuồng Quảng Nam; 
- Từ điển nghệ thuật hát bội Việt Nam; 
- Tuyển tập văn học tập 15A thuộc Tổng tập văn học Việt Nam.

2. Hội đồng đã thống nhất đề xuất Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ, thuật đối với các tác giả sau:

a) Tác giả Phạm Phát đăng ký 02 tập thơ:
- Tập thơ “Một giọt” - Giải A của  Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam năm 2014.
- Tập truyện và ký “Trầm ” - Giải A của  Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam; giải 3 của Hội Nhà văn năm 2017.

b) Tác giả Phùng Ngân Vịnh (Ngân Vịnh) đăng ký 02 tập thơ:
- Tập thơ “Sương đẫm lá khộp khô”, được xuất bản năm 2014 -  Giải thưởng Văn học sông Mê Kông năm 2014; Giải A Văn học Nghệ thuật báo chí 5 năm (2009 - 2014) của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2015. 
- Tập thơ “Lặng lẽ tường đá ong”, được xuất bản năm 2010.

c) Tác giả Đinh Thị Như Thúy đăng ký 04 tập thơ: 
- Tập thơ “Cùng đi qua mùa hạ”, được xuất bản năm 2005 -  Giải B giải Chư Yang Sin lần thứ nhất năm 2009.
- Tập thơ “Phía bên kia cây cầu”, được xuất bản năm 2007 - Giải C giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam năm 2008.
- Tập thơ “Ngày Linh hương nở sáng”, được xuất bản năm 2011 -  Giải chính thức – Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011; Giải B giải Chư Yang Sin lần thứ II (2010 - 2015) và Giải B giải thưởng Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ III (2010 - 2014).
- Tập thơ “Trong những lời yêu thương”, được xuất bản năm 2017 - Đ Giải thưởng Hội Nhà văn Đà Nẵng năm 2018. 

T.H