Thông báo xét tăng thưởng tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

23.02.2024
P.V
Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương vừa có công văn gửi đến các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các hội, Liên hiệp hội văn học nghệ thuật địa phương, các trường đại học, cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị gửi tác phẩm để xét tặng thưởng tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc xuất bản trong năm 2023.

Thông báo xét tăng thưởng tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Trao thưởng mức A tặng công trình lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm 2022.

Tiêu chuẩn để xét tặng thưởng là các bài viết, công trình có tính học thuật cao, có nội dung mới, bổ ích về lý luận và thực tiễn; có tác dụng tích cực đáp ứng kịp thời những vấn đề nóng bỏng của đời sống văn học, nghệ thuật; gớp phần định hướng sáng tác và tiếp nhận của công chúng; tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Các tác phẩm xét tặng thưởng phải được công bố, xuất bản trong năm 2023; chưa nhận hỗ trợ kinh phí từ Hội đồng, chưa được nhận giải thưởng ở bất cứ nơi nào khác tính đến trước ngày công bố và trao tặng thưởng ít nhất 2 tuần.

Mỗi tác giả gửi tối đa 01 sách hoặc 02 chương trình phát thanh, truyền hình hoặc có 03 bài viết có tính lý luận chuyên sâu.

Các công trình, bài viết lý luận phê bình dự định nghiên cứu hướng tới những vấn đề lý luận văn nghệ cần quan tâm, những vấn đề thời sự đang đặt ra trong đời sống, những tác phẩm, tác giả đang được dư luận xã hội chú ý. Không nhận đề tài, đề cương đã công bố, đã được các tổ chức, đơn vị hỗ trợ. Tác giả chưa nhận tặng thưởng của Hội đồng cho tác phẩm xuất bản trong năm 2020, 2021, 2022 hoặc chưa được nhận hỗ trợ các năm 2021, 2022, 2023.

Hồ sơ xét tặng thưởng và hồ sơ hỗ trợ gửi về trước ngày 15-4-2024 theo địa chỉ: Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương (số 17 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).