Đà Nẵng tổ chức cuộc thi báo chí viết về mô hình "Dân vận khéo"

18.02.2024
P.V
Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành công văn số 4187-CV/TU về tổ chức cuộc thi báo chí viết về mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Trang Thông tin điện tử tổng hợp Văn Nghệ Đà Nẵng xin thông báo nội dung công văn.

Đà Nẵng tổ chức cuộc thi báo chí viết về mô hình "Dân vận khéo"

Ban tổ chức trao giải Nhất Hội thi "Dân vận khéo" lần thứ nhất 2023.

Sau hơn 01 năm thực hiện Đề án "Dân vận khéo", các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã triển khai nhiều mô hình, cách làm mới trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, hưởng ứng và ủng hộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo sự lan tỏa, chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được và cụ thể hóa Đề án "Dân vận khéo", năm 2024, Thường trực Thành ủy giao Ban dân vận Thành ủy chủ trì, tổ chức cuộc thi báo chí viết về mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Để cuộc thi được tổ chức thành công, Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan, đoàn thể triển khai một số nội dung sau:

1. Phát động, tổ chức phong trào thi đua "Dân vận khéo" trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng cùng với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương gắn với chủ đề năm 2024 của thành phố. Tích cực triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" với nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; có tính bền vững, sức lan tỏa cộng đồng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Trên cơ sở kết quả thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các mô hình tiêu biểu để cung cấp cho các cơ quan báo chí, phóng viên, cộng tác viên phản ánh, viết bài tham gia cuộc thi.

2. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên trên địa bàn thành phố, trước hết là trong hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tích cực hưởng ứng, viết bài tham gia cuộc thi.

3. Giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Hội Nhà báo thành phố và các cơ qua liên quan xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, triển khai và tổ chức Cuộc thi đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra; tổng hợp báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi chỉ đạo.