Đà Nẵng có 20 nghệ sĩ có tên trong danh sách lấy ý kiến đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần 10

28.07.2022
P.V
Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần 10 do 5 hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước trình hội đồng cấp nhà nước ở các lĩnh vực: múa, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, phát thanh - truyền hình. Thành phố Đà Nẵng có 5 nghệ sĩ ưu tú trong danh sách xét tặng NSND và 15 nghệ sĩ trong danh sách xét tặng NSƯT.

Đà Nẵng có 20 nghệ sĩ có tên trong danh sách lấy ý kiến đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần 10

Trích đoạn tuồng “Nguyệt Cô hóa cáo"

5 NSƯT được xét tặng NSND thuộc chuyên ngành âm nhạc và sân khấu là Trịnh Mạnh Tấu (Trịnh Mạnh Hùng), Đinh Văn Đề, Huỳnh Thị Minh Hải, Phan Văn Quang và Phan Thị Lan Phương; 15 nghệ sĩ được xét tặng NSƯT thuộc các lĩnh vực như sân khấu, âm nhạc, múa, truyền hình gồm ca sĩ Trần Văn Hào, ca sĩ Nguyễn Công Trứ, nghệ sĩ Lê Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hội An....

Danh sách xét tặng của cả nước lần này có 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT. Trong đó, lĩnh vực Âm nhạc, có 45 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, và 67 hồ sơ đề nghị xét tặng NSƯT.

Lĩnh vực sân khấu có số lượng hồ sơ đông nhất với 88 hồ sơ đề nghị xét tặng NSND, và 215 hồ sơ đề nghị xét tặng NSƯT.

Lĩnh vực múa có 3 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 38 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT.

Lĩnh vực phát thanh - truyền hình có 2 hồ sơ đề nghị xét tặng NSND và 12 hồ sơ đề nghị xét tặng NSƯT.

Lĩnh vực điện ảnh, có 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 16 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT.

Đáng chú ý, trong danh sách đề nghị lần này đã mở rộng thêm nhiều chức danh bên ngoài sân khấu như nhạc công, họa sĩ, kỹ thuật ánh sáng…

Danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của bộ từ ngày 26-7-2022 đến hết ngày 16-8-2022 để lấy ý kiến của nhân dân trước khi Hội đồng cấp Nhà nước họp theo quy định.