Thể lệ Giải thưởng văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ III

09.06.2020

Thể lệ Giải thưởng văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ III

Ngày 01/6/2020, Hội đồng giải thưởng Văn học nghệ thuật Chư Yang Sin ban hành Quyết định số 02/QĐ-GTCYS Ban hành Thể lệ Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, giai đoạn 2015-2020.

Giải thưởng nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn học nghệ thuật của nhân dân trong tỉnh; nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực sáng tạo của đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật.

Đối tượng tham gia xét Giải thưởng là những tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc, phản ánh về vùng đất, con người Đắk Lắk qua lao động, xây dựng và bảo vệ quê hương. Loại hình được xét chọn trao giải gồm 09 lĩnh vực: thơ, văn, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, biểu diễn nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian; phải là những tác phẩm được công bố theo định kỳ xét tặng giải kể từ ngày 01/10/2013 đến ngày 30/5/2020.

Thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng được tính từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 15/6/2020 (tính theo dấu bưu điện). Tác phẩm thuộc chuyên ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh sẽ nộp tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 02 Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột; ĐT: 0262.3852.641. Các tác phẩm thuộc các chuyên ngành còn lại nộp tại Văn phòng Hội VHNT tỉnh Đắk Lắk, số 172 Điện Biên Phủ, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; ĐT: 0262.3852.641.

Tổ chức chấm sơ khảo và chung khảo từ ngày 30/6 đến ngày 30/7/2020. Dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 9/2020.

P.V