BTV Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Văn nghệ dân gian về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018

27.11.2013

Sáng ngày 27/11/2013, Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã làm việc với Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018.

BTV Liên hiệp Hội làm việc với BCH Hội Văn nghệ dân gian về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018

Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc.

 

Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian đã báo cáo công tác chuẩn bị đại hội gồm các nội dung sau:

-Thành lập Ban Tổ chức đại hội do Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian làm trưởng ban.

-Thời gian tổ chức đại hội trong 2 ngày 25/12/2013 ( đại hội nội bộ ) và 26/12/2013 (đại hội chính thức).

-Nội dung các dự thảo báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007-2013 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018, bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội, Kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2007-2013.

-Thực hiện rà soát lại số lượng hội viên để củng cố lực lượng. Sau khi rà soát, số lượng hội viên đủ tư cách được triệu tập dự đại hội là 35 trên tổng số 40 người.

-Số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013-2018 là 5 người, Số lượng Ban Kiểm tra là 3 người, Hội đồng nghệ thuật là 5 người.

 

Ban Thường vụ đã trao đổi, góp ý và chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian bổ sung, sửa chữa hoàn chỉnh các văn bản đã báo cáo tại buổi làm việc và tập trung lãnh đạo tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018 thành công tốt đẹp.

 

                                                                                                                                                                                  

Hoàng Thái