Bên sông – Thơ Trường Thanh

12.02.2017

Ngày Ngâu nhưng trời chẳng mưa
Hay nhịp cầu Ô Thước gãy?
Chờ em từ bấy đến giờ
Sông Thương chiều buồn biết mấy
Sông Thương ngày xưa vẫn chảy
Tình anh ngày ấy vẫn nồng
Mà em đi biền biệt mãi
Anh ngồi soi bóng dòng sông

Bên sông – Thơ Trường Thanh

Mặt trời đã tắt sau núi

Gió vu vơ thổi trên đồng

Cuộc hẹn thôi rồi đã lỡ

Anh về thức với Ngưu Lang

 

T.T