9 Họa sĩ của Hội Mỹ thuật Đà Nẵng có tranh được chọn Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020

03.11.2020
Thạch Hà
Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam, Sở VHTT, Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tổ chức.

9 Họa sĩ của Hội Mỹ thuật Đà Nẵng có tranh được chọn Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020

Hội Mỹ thuật Đà Nẵng có 9 họa sĩ có tranh được chọn triển lãm là: Phạm Mạnh, Thân Trọng Dũng, Vũ Dương, Lê Huy Hạnh, Trương Nguyễn Nguyên Kha, Nguyễn Duy Ninh, Trần Văn Tâm, Nguyễn Tiến Việt, Nguyễn Tường Vinh. Các tác phẩm phản ánh cuộc sống lao động, văn hóa, các vấn đề của cuộc sống đương đại, có nhiều sự tìm tòi, sáng tạo về nội dung với nhiều thể loại phong phú như sơn dầu, khắc gỗ, acrylic, thủ ấn họa, bút Gally trên giấy.

Tác phẩm Khoảng trầm (bút Gally trên giấy) của họa sĩ Lê Huy Hạnh

Triển lãm sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 11 nhằm tổng kết hoạt động sáng tạo nghệ thuật của giới mỹ thuật (2016 - 2020), ghi nhận những thành tựu sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

T.H (ảnh 1: Tác phẩm Sợi nhớ (Khắc gỗ phá bản) của họa sĩ Nguyễn Tiến Việt)