Gặp mặt văn nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu cao quí về văn học nghệ thuật

20.01.2013

Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú qua các thời kỳ vào chiều ngày 18/01/2013.

Gặp mặt văn nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu cao quí về văn học nghệ thuật

31 văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng được khen thưởng qua các thời kỳ với 10 tác giả được trao Giải thưởng Nhà nước gồm Phan Ngọc, Lê Thế Huân (Lê Huân), Lưu Quang Lũy (Lưu Trùng Dương), Hồ Hải Học (Hải Học), Thái Bá Lợi, Phan Thanh Quế (Thanh Quế), Trương Đình Quang, Trần Hồng, Bùi Anh Phò (Thanh Anh), Phạm Quang Hồng (Phạm Hồng); 03 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân gồm Trần Đình Sanh, Lê Thế Huân (Lê Huân), Nguyễn Thị Thu Nhân (Thu Nhân) và 19 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ  Ưu tú gồm Nguyễn Ninh, Phạm Thanh Tỵ, Trí Trung, Phan Hồng Hà, Nguyễn Minh Chính, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Mạnh Tấu, Trần Ngọc Tuấn, Huỳnh Thị Minh Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hà Hữu Hùng, Cao Đình Liên, Trần Văn Ngộ, Nguyễn Thiện Tâm, Đào Thị Minh Vân, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Đình Thậm, Hoàng Thanh Hải, Huỳnh Văn Hùng (Huỳnh Hùng) được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ  Ưu tú đã đến dự.

 

Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật phát biểu chúc mừng và động viên các văn nghệ sĩ phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục nỗ lực lao động sáng tạo để phục vụ công chúng, góp phần phát triển văn học nghệ thuật của thành phố xứng với vị thế trung tâm kinh tế, văn hóa-xã hội của miền Trung và Tây Nguyên.

 

Các văn nghệ sĩ được tặng thưởng phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Liên hiệp Hội, bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất và hứa phấn đấu tận tâm tận lực sáng tác để có nhiều tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có chất lượng tốt đóng góp vào hoạt động văn học nghệ thuật của Liên hiệp Hội và thành phố.

 

  Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí trân trọng và thân tình, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Liên hiệp Hội đối với văn nghệ sĩ được khen thưởng và ý thức trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp văn học nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân thành phố.

 

Văn Như