Hội đồng Xét tặng Giải thưởng thành phố Đà Nẵng tiến hành họp công nhận kết quả đề nghị tặng Giải thưởng cho 59 tác phẩm/ tiết mục

Chiều 14/01/2016, tại phòng họp số 1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Hội đồng thành phố Đà Nẵng họp công nhận kết quả đề nghị tặng Giải thưởng văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ ba cho các tác phẩm, tiết mục được Hội đồng Xét tặng Giải thưởng cấp Liên hiệp Hội và Hội đồng Xét tặng Giải thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất.


Để tiến hành trao Giải thưởng văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ ba, năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố đã Thành lập Hội đồng Xét tặng Giải thưởng thành phố (sau đây viết tắt là Hội đồng), gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng: Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Bùi Xuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng: Thành viên Hội đồng.

4. Ông Trần Quang Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng: Thành viên Hội đồng.

5. Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng: Thành viên Hội đồng.

Theo đề nghị của Hội đồng Xét tặng giải thưởng cấp Liên hiệp và Hội đồng Xét tặng giải thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Xét tặng Giải thưởng Thành phố xem xét, công nhận đề xuất  tặng Giải thưởng cho 59 tác phẩm/ tiết mục gồm 06 giải Nhất, 16 giải Nhì, 21 giải Ba và 16 giải Khuyến khích, cụ thể:

- Về tác phẩm có 52 giải gồm 05 giải Nhất, 14 giải Nhì, 18 giải Ba và 15 giải Khuyến khích (do Hội đồng Xét tặng giải thưởng cấp Liên hiệp xét chọn của 8 hội chuyên ngành VHNT thuộc Liên hiệp hội).

- Về tiết mục có 7 giải  gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 01 giải Khuyến khích (Hội đồng Xét tặng giải thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét chọn của Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố).

Danh sách tác phẩm/ tiết mục đề nghị tặng Giải thưởng:

A. TÁC PHẨM: 52 giải

I. Giải Nhất: 5 giải.

1. Tác phẩm Điêu khắc gia Olwin (ảnh nghệ thuật) của tác giả Hồ Xuân Bổn.

2. Tác phẩm Đà Nẵng xưa và nay (tranh sơn dầu) của tác giả Nguyễn Trọng Dũng.

3. Tác phẩm Công trình bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng (thiết kế kiến trúc) của nhóm tác giả Phan Đức Hải và Nguyễn Khắc Linh.

4. Tác phẩm Con mắt còn có đuôi (phim tài liệu) của nhóm tác giả Huỳnh Hùng, Lê Hoàng Nam, Nguyễn Lê Minh.

5. Tác phẩm Minh Sư  (tiểu thuyết) của tác giả Thái Bá Lợi.

 II. Giải Nhì: 14 giải.

1. Tác phẩm Trung tâm công nghệ phần mềm thành phố Đà Nẵng (thiết kế kiến trúc) của nhóm tác giả Phạm Phú Bình và Bùi Thanh Long.

2. Tác phẩm Xuất phát (ảnh nghệ thuật) của tác giả Phùng Đức Dũng.

3. Tác phẩm Học trò xứ Quảng (múa) của tác giả Lê Huân.

4. Tác phẩm Tiếng địa phương trong ca dao Quảng Nam - Đà Nẵng (nghiên cứu - sưu tầm) của tác giả Đinh Thị Hựu.

5. Tác phẩm Công trình ngã ba Huế (tranh acrylic) của tác giả Hồ Đình Nam Kha.

6. Tác phẩm Trong quên lãng (phim tài liệu) của nhóm tác giả Đoàn Hồng Lê và Trần Xuân Quang.

7. Tác phẩm Cầu mưa (ca khúc) của tác giả Xuân Minh.

8. Tác phẩm Thế kỷ bị mất (tiểu thuyết) của tác giả Phạm Ngọc Cảnh Nam.

9. Tác phẩm Quà từ biển cả (ảnh nghệ thuật) của tác giả Thân Nguyên.

10. Tác phẩm Lời rừng (tranh thủ ấn họa) của tác giả Nguyễn Duy Ninh.

11. Tác phẩm Mộ Gió (múa) của tác giả Minh Tâm.

12. Tác phẩm Ngày linh hương nở sáng (thơ) của tác giả Đinh Thị Như Thúy.

13. Tác phẩm Tìm hiểu miếu thờ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (nghiên cứu - sưu tầm) của tác giả Đinh Thị Trang.

14. Tác phẩm Cánh cò trên má (ca khúc) của tác giả Phạm Quang Trung.

III. Giải Ba: 18 giải.

1. Tác phẩm Trống đồng (đá Granit) của tác giả Lê Công Dũng.

2. Tác phẩm Hoa ven sông (múa) của tác giả Lê Thị Thu Hoài.

3. Tác phẩm Địa chí dân gian làng Phong Lệ (nghiên cứu - sưu tầm) của tác giả Võ Văn Hòe.

4. Tác phẩm Dòng sông quê (ảnh nghệ thuật) của tác giả Phan Ngọc Hợi.

5. Tác phẩm Tiếng vọng từ đại ngàn (ca khúc) của tác giả Trịnh Mạnh Hùng (phổ thơ: Thuận Tình).

6. Tác phẩm Hò khoan xứ Quảng (sưu tầm - biên soạn) của tác giả Đinh Thị Hựu.

7. Tác phẩm Thiên Di (thơ) của tác giả Nguyễn Minh Hùng.

8. Tác phẩm Nắng trên đồi (thơ) của tác giả Nguyễn Nho Khiêm.

9. Tác phẩm Sóng lửa (múa) của nhóm tác giả Kiều Như và Hoài Nam.

10. Tác phẩm Bài ca tình đất tình người (ca khúc) của tác giả Trần Ái Nghĩa.

11. Tác phẩm Em bé Cơ Tu (ảnh nghệ thuật) của tác giả Đặng Văn Nở.

12. Tác phẩm Một giọt (thơ) của tác giả Phạm Phát.

13. Tác phẩm Hướng về đất mẹ (phim tài liệu) của nhóm tác giả Đặng Quốc Phồn và Đặng Huỳnh Thoại Nguyên.

14. Tác phẩm Bức tranh phố Hội (ảnh nghệ thuật) của tác giả Ông Văn Sinh.

15. Tác phẩm Huyền diệu sông Hàn (ca khúc) của tác giả Nguyễn Đình Thậm (phổ thơ: Đỗ Quý Doãn).

16. Tác phẩm Nước Thiêng (múa) của tác giả Thiện Tâm.

17. Tác phẩm Chiếc chiếu của bà Bứa (phim tài liệu) của tác giả Dương Mộng Thu.

18. Tác phẩm Người Việt Nam (khắc gỗ) của tác giả Nguyễn Tường Vinh.

IV. Giải Khuyến khích: 15 giải

1. Tác phẩm Phiên chợ Tây Bắc (khắc gỗ) của tác giả Trần Thị Cúc .

2. Tác phẩm Âm thanh của những sắc màu (sơn dầu) của tác giả Nguyễn Thị Dư Dư.

3. Tác phẩm Sắc bùa xứ Quảng (Nghiên cứu - sưu tầm) của tác giả Phạm Hữu Đăng Đạt.

4. Tác phẩm Vũ nữ Áp Xara và người thợ đá (múa) của tác giả Lê Thị Hậu.

5. Tác phẩm Thu Bồn - Nhà thơ trữ tình đất Quảng (chuyên luận văn học) của tác giả Nguyễn Kim Huy.   

6. Tác phẩm Bạn già (ảnh nghệ thuật) của tác giả Nguyễn Công Hưng.

7. Tác phẩm Bài chòi xứ Quảng (sưu tầm - biên soạn) của nhóm tác giả Đinh Thị Hựu và Trương Đình Quang.

8. Tác phẩm Mùa xuân đã về chưa (ca khúc) của tác giả Trương Duy Huyến.        

9. Tác phẩm Vì bình yên những con đường (ca khúc) của tác giả Nguyễn Duy Khoái.

10. Tác phẩm Mùa bão (ca khúc) của tác giả Thái Phú (phổ thơ: Lê Huy Hạnh).

11. Tác phẩm Tình người và cây (tượng gỗ) của tác giả Nguyễn Quang.

12. Tác phẩm Hát bả trạo - Hò đưa linh (sưu tầm - biên soạn) của nhóm tác giả Trương Đình Quang và Trương Duy Hy.

13. Tác phẩm Gương mặt và cảm nhận (chân dung văn học) của tác giả Thanh Quế.

14. Tác phẩm Bà Nà xây dựng và phát triển (ảnh nghệ thuật) của tác giả Lê Thọ.

15. Tác phẩm Sương đẫm lá khộp khô (thơ) của tác giả Ngân Vịnh.

B. TIẾT MỤC (7 giải)

I/ Giải Nhất: 1 giải

Nghệ sĩ Phan văn Quang với ba vai diễn: vai diễn Lý Công Uẩn trong vở Dời đô; vai diễn Đào Phi Phụng trong vở Đào Phi Phụng; vai diễn Hoàng Diệu trong vở Hoàng Diệu.

II/ Giải Nhì: 2 giải

1. Dàn nhạc Sân khấu Dân tộc Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh: Tiết mục Hòa tấu dàn nhạc: Về với cuội nguồn.

 2. Nghệ sĩ Huỳnh Thị Minh Hải với hai vai diễn: vai Hoàng hậu lập giáo trong vở Dời đô; vai diễn Liễu Nguyệt Tiêm trong vở Đào phi Phụng.

III/ Giải Ba: 3 giải

1. Nghệ sĩ Lê Thế Ngọc với vai diễn Cao Quân Bảo trong vở Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu.

2. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Phượng với vai diễn Lưu Kim Đính trong vở Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu.

 3. Nghệ sĩ Đoàn Thanh Quảng với vai diễn Đào Lệnh Công trong vở Đào Phi Phụng.

 IV/ Giải Khuyến khích: 1 giải

Nghệ sĩ Trần Thị Kim Oanh với vai diễn Đông Nhật trong vở Người cáo.

Hội đồng thành phố sẽ hoàn tất hồ sơ Giải thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn y và tặng Giải thưởng.
 

Đinh Trang

CÁC TIN KHÁC
Tổng kết Trại sáng tác Văn học, Mỹ thuật thiếu nhi 2019 (28-06-2019)
Hội nghị sơ kết hoạt động văn học nghệ thuật thành phố 6 tháng đầu năm 2019 (24-06-2019)
Khai mạc Trại sáng tác Văn học, Mỹ thuật thiếu nhi năm 2019 (05-06-2019)
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 43 NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (31-05-2019)
Bế mạc Trại sáng tác văn học - nghệ thuật tại Đà Lạt (29-05-2019)
Khai mạc trại sáng tác văn học - nghệ thuật tại Đà Lạt (11-05-2019)
Phát động đợt sáng tác văn học - nghệ thuật chủ đề "Nông thôn mới Hòa Vang" (03-05-2019)
Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng đi thực tế sưu tầm tư liệu về văn hóa dân gian Cơ Tu (09-04-2019)
Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và Ký kết giao ước thi đua năm 2019 (26-03-2019)
Tiếp Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Hải Dương (25-03-2019)
Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội quý I/2019 (22-03-2019)
Trao đổi nghiệp vụ nhiếp ảnh chủ đề “Phương pháp phát hiện đề tài trong nhiếp ảnh nghệ thuật” (22-02-2019)
Đêm thơ Nguyên tiêu Kỷ Hợi 2019 (18-02-2019)
Tạp chí Non Nước tham gia Hội Báo Xuân Kỷ Hợi 2019 (24-01-2019)
Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Sắc xuân Kỷ Hợi” (23-01-2019)
Hội nghị tổng kết hoạt động văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng năm 2018 (08-01-2019)
Đại hội Hội Điện ảnh thành phố Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (28-12-2018)
Tọa đàm “Đồ họa từ truyền thống đến hiện đại” (26-12-2018)
Đại hội Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (23-12-2018)
Kỷ niệm 40 năm Tạp chí Đất Quảng - Non Nước (1978 - 2018) (21-12-2018)
Thứ tư, ngày 19/02/2020
Hãy mơ như thể bạn sẽ sống mãi và hãy sống như thể bạn sẽ chết hôm nay.
James Dean

Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
Khuyết danh

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn