Thu xa xứ - Thơ Bùi Công Minh

11.04.2018

Hai người Việt nói nhau bằng tiếng Mỹ

Chú chim trên cành hót bằng tiếng chi?

Cây trong vườn thì nói lời của lá

Sắc vàng rơi những tiếng thầm thì.

Thu xa xứ -  Thơ Bùi Công Minh

Em đi bên anh nói bằng im lặng

Vây quanh mình lóng lánh ánh vàng phơi

Đón nắng mới, ta của mùa thu cũ (*)

Ngoảnh lại nhìn nhau: Đã quá nửa đời người!

                                                                B.C.M

(*) Mượn ý thơ Xuân Quỳnh