Sông Hàn tuổi mười tám - Bùi Công Minh

11.07.2019

Ta có một sông Hàn Mười tám tuổi

Như em sáng nay duyên dáng áo học trò

Sông mở cửa đưa cánh buồm theo gió

Sóng mang hồn thành phố đến khơi xa

Sông Hàn tuổi mười tám - Bùi Công Minh

Sông Hàn ơi từ thuở ấu thơ

Dòng sông rộng, bàn chân ta nhỏ bé

Tuổi khôn lớn, đi đầu rừng cuối bể

Mong ngày về trò chuyện cùng sông.

Đời như nước chảy xuôi dòng

Với con sông quê, ta như người có lỗi

Trước dáng mẹ rạp người ngày gió nổi

Vặn mái chèo vượt xoáy nước Hàn giang

Một đời sông là mấy đời người

Sông cuộn chảy qua thăng trầm thành phố

Năm tháng chiến tranh sông đưa người dũng sĩ

Về giải phóng quê mình trong tiếng đạn bom rơi.

Một đời sông là mấy đời người

Ta thương mẹ đôi bờ sông gió cát

Những ngày hè bỏng ran mặt đất

Tưới vồng khoai trong nắng cháy khô da.

Rồi một ngày nhịp cầu mới sẽ bắc qua

Đường Bạch Đằng sóng đôi cùng sông Hàn tình tự

Những ngôi nhà cao vút bên dòng sông tư lự

Ta vẫn muốn riêng mình một sông Hàn 

                                     mười tám tuổi thơ ngây

Như sáng thu này em duyên dáng áo dài bay...

B.C.M