Người vô gia cư bên đường - Bùi Công Minh

11.04.2014

...

"Anh đến từ đâu, màu da không tả hết
Vợ con đâu, mắt không nói điều gì
Hạnh phúc lúc này là điều xa xỉ
Chỉ mong ngày mai có đủ bánh mì.
.."


Người vô gia cư bên đường - Bùi Công Minh

Lót dạ mẩu bánh mì sót lại
Chọn chỗ ngả lưng khô ráo cạnh chân tường
Quần áo đấy mà chăn màn cũng đấy
Trong cơn mơ thấy cả một Thiên đường

Anh đến từ đâu, màu da không tả hết
Vợ con đâu, mắt không nói điều gì
Hạnh phúc lúc này là điều xa xỉ
Chỉ mong ngày mai có đủ bánh mì.

    Đường số 42, NYC, 5-12-2013

 

B.C.M