Lời ước hoa sưa - Đào Phi Cường

11.04.2014
...

Mòn bước chổi tre
Lượm câu thề ước
Gót chân bước
Vô tình
Dẫm nát cánh hoa Sưa.

...

Lời ước hoa sưa - Đào Phi Cường

Trăng muộn lên cao
Gội đầu sáng bạc
Hồn lững thững
Lạc cõi chiêm bao

Ngẩn ngơ tìm
Tiếng gió lao xao
Chỉ thấy nỗi buồn
Xào xạc

Mòn bước chổi tre
Lượm câu thề ước
Gót chân bước
Vô tình
Dẫm nát cánh hoa Sưa.

 

Đ.P.C