Lắng nghe – Thơ Lê Huy Hạnh

17.04.2018

Lắng nghe
Tiếng gọi
Mùa xuân
Ríu ran chim hót
Trong ngần
Trời mây
Nhành tay
Dan díu nhành tay
Rừng xưa hun hút
Hao gầy
Dáng em

Lắng nghe – Thơ Lê Huy Hạnh

 Lắng nghe

Tiếng gọi

Biển đêm

Lang thang con gió

Thổi mềm

Bờ vai

Sương khuya

Ngưng giọt hoa mai

Nụ môi e ấp

Cho ai

Thẹn thùng

 

Lắng nghe

Tiếng gọi

Mùa xuân

Từ trong xa vắng

Bàn chân

Vội về

 
L.H.H