Khúc xuân - Huệ Triệu

20.02.2014
...

Khúc xuân xin gửi tặng người

Bao nhiêu phiền muộn sẽ vời vợi xa
Một dang tay, một chan hòa
Chín mong mười ước, lộc hoa dẫn mùa

..

Khúc xuân - Huệ Triệu

 

Khúc xuân dành tặng đất trời

Ngày dài nhựa ấm lộc ngời lên cây
Gió đông còn một chút này
Mắt xuân đã biếc, đã say nắng cười

 

Khúc xuân xin gửi tặng người

Bao nhiêu phiền muộn sẽ vời vợi xa
Một dang tay, một chan hòa
Chín mong mười ước, lộc hoa dẫn mùa

 

Khúc này riêng tặng tôi xưa
Cho vừa khắng khít, cho chừa dở dang
Bờ xa con sóng mơ màng
Tôi gieo hạt cải, ươm vàng... giấc xuân!

H.T

Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn