Hoa nở muộn – Quyên Lâm

28.04.2014
...

Ta bên ta
Một màu trời tím ngắt
Ánh nắng chiều
Không hắt bóng em theo
Cơn gió nào
Xào xạc lá thông reo
Mòn mỏi đợi
Gởi lời bay cùng gió

...

Hoa nở muộn – Quyên Lâm

Tình ta đó
Hòa tan cùng cây cỏ
Trải hồn theo, níu từng bóng trăng treo

Ta bên ta
Một màu trời tím ngắt
Ánh nắng chiều
Không hắt bóng em theo
Cơn gió nào
Xào xạc lá thông reo
Mòn mỏi đợi
Gởi lời bay cùng gió

Ta yên lặng
Nghe tim mình già cỗi
Mùa Xuân sang, chẳng gợn chút mai vàng
Nếu tình ta chợt dậy sóng lang thang
Em có đến đưa thuyền ta cập bến?

Tình ta đó
Hòa tan cùng cây cỏ
Trải hồn theo, níu từng bóng trăng treo
Mộng tìm hoa
Trong ngàn ánh chiều tà
Và đêm xuống
Ta còn ta: hoa nở muộn.

 

Q.L