Gửi người dưng – Thơ Võ Kim Ngân

27.12.2014

Không có duyên cùng nhau

Nên lời chào cũng thiếu

Câu chia tay viết vội

Nắng xé rơi trước thềm

Gửi người dưng – Thơ Võ Kim Ngân

Không có duyên cùng nhau

Đến rồi đi vội vã

Mắt nhìn như biết nói

Mà lặng câm suốt đời

Em biết rồi như thể

Hạt mưa bay ngang trời

Cơn gió nào mang đến

Cơn gió nào thổi đi

 

Không có duyên cùng nhau

Ai bắt ai phải nhớ

Bởi không dưng cắc cớ

Nhớ một người dửng dưng…

 V.K.N