Có nhiều khi - Lê Huy Hạnh

22.05.2019

Có nhiều khi

Thèm làm giọt nắng

Lang thang

Lang thang

Với sông dài biển rộng

Có nhiều khi - Lê Huy Hạnh

Thèm một câu thơ thả hồn trong mộng

Một nốt nhạc trầm

Ta hát nhau nghe


Có nhiều khi

Thèm về dòng sông

Làm đò nhỏ chòng chành bến đợi

Những chiều Mẹ về

Thơm mùi bánh đúc chợ xa

Mẹ chừ đã già

Tóc màu mây trắng

Vầng trán như ruộng hạn

Chỉ có nụ cười

Bõm bẽm

Miếng trầu tươi


Có nhiều khi

Làm gió rong ruỗi chơi

Chẳng kể đêm ngày

Ngại gì năm tháng

Bay trong giọt mưa

Bay cùng giọt nắng

Với giọt mắt em trong trẻo

Vô ngần.

L.H.H