Chùm thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

23.09.2012

Chim Én

Có một cánh chim nhỏ

Một chấm trên trời cao

Ngang qua dòng sông nọ

Làm sóng nước xôn xao

Chùm thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

Sóng

 

Những lúc biển sóng xô

Em vững vàng vách đá

Đọc câu thơ của anh

Trái tim em nghiêng ngã.

 

 

Cỏ may

 

Giá như có kiếp luân hồi

Mai sau xin biếc chân trời cỏ may

Xin dâng hiến trọn đời này

Cho xanh, xanh mãi những ngày bên anh.

 

Rút từ tập: Đường dã quỳ (NXB Văn hóa Thông tin – 2009)