Chiếc bóng sau một cơn mưa - Thơ Đỗ Tấn Đạt

30.06.2016

rời làng
những khuôn mặt hình sông
chảy sóng du cư
giấc mơ trái ngọt phù sa trải thơm nệm gấm
mắt nheo đôi bờ gió hú
khàn khạn giọng mùa neo trăng cuối bãi thao thức
ghềnh vun bóng mây

Chiếc bóng sau một cơn mưa - Thơ Đỗ Tấn Đạt

rời làng

những cơn mưa trắng gội phố phường những buổi chiều

cà phê thuốc lá

khói vồng cơn yêu tém nỗi buồn triển hạn

áo ai trắng mà không phải là em

vấp ổ gà người say không tỉnh giật mình kỷ niệm

đánh võng lời ru

đứng lại mà nghe mình bạc màu tứ phía

ừ thôi mà đi vậy

rời làng

tôi gấp khúc tình yêu em cỏ dại

tôi vuốt nếp mùa thu sương non nắng đồng mẹ cha cày cấy

hẹn xanh

hẹn đỏ

hẹn vàng

chỉ duy nhất một điều mùa xuân rất trong

dẫu ít nhiều đôi mắt bụi

tôi lấm lem ngày em lấy chồng

chiếc bóng sau một cơn mưa...

 

Đ.T.Đ