Bến Hồ Dâu – Thơ Trọng Vượng

07.08.2016

Mùa ổi thả cánh võng ta nằm

Nghe nước quẫy miên man dưới sóng trăng mười tám

Đồng Vinh ơi!

Cửa hậu

Hồ Dâu…

Thương nhau buông từng giọt thở

Bến Hồ Dâu – Thơ Trọng Vượng

Về Võ Miếu

Ta dâng nén hương tạ lỗi xóm nghèo

Chợt bần thần tóc úa

Nắng lụi ngẩn ngơ

Khói vần vũ trên đầu

 

Mưa đằng Tây – Nắng đằng Đông – Chớp đằng Nam – Sấm đằng Bắc

Thương ngõ mồ côi gặp lúc trở trời

 

Vòng nhân thế loay hoay mòn bậc nước

Nuôi nhau tướp ngực

Gánh thời gian hạn hán oằn vai

 

Lóng ngóng vườn ổi

Chén tha phương – chén cố hương – chén ly hương

Rượu hàn vi luyềnh duyềnh cơn khát

Hồ Dâu long lanh ngấn mắt!

 

T.V