Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CMTT và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam

30.03.2015

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CMTT và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015) và Tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã đến dự và chủ trì Lễ phát động.
 
Mục đích: Cuộc thi được tổ chức nhằm khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; ngợi ca những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.
 
Là dịp tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội, đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống.
 
Đối tượng tham gia: Đối tượng tham dự cuộc thi là của các họa sỹ chuyên nghiệp, họa sỹ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 
Địa điểm và thời gian nhận tác phẩm: Các tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về Phòng tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở - 86A ngõ III Lê Văn Hưu (Hà Nội). Ban Tổ chức nhận các tác phẩm đến hết ngày 11/5/2015 đối với cuộc thi tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9) và đến hết ngày 12/6/2015 đối với cuộc thi tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 
(bvhttdl.gov.vn)