Thông báo Thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang

01.08.2022
P.V
Ban Tổ chức Sáng tác ca khúc về An Giang đã ban hành thông báo thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang, để các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, các tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong và ngoài nước biết, gửi tác phẩm tham gia.

Thông báo Thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang

Các tác phẩm tham gia sáng tác ca khúc về An Giang phải có nội dung ca ngợi, nâng cao nhận thức về lòng tự hào dân tộc, truyền thống quê hương An Giang; tinh thần yêu nước, quý trọng độc lập tự do, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước; tình yêu quê hương An Giang, tình yêu thương con người và tình yêu đôi lứa. Ca ngợi những thành tựu của tỉnh đạt được trong 190 năm qua; ca ngợi quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, nét đẹp thiên nhiên, văn hóa của các dân tộc anh em đang sống trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đồng thời, phải có ca từ trong sáng, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam và là sáng tác mới, chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi hay cuộc vận động sáng tác ca khúc nào khác. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham gia và chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình theo quy định của pháp luật.

Thời gian nhận tác phẩm đến 17 giờ, ngày 15/9/2022. 

Tác giả gửi hồ sơ tham gia về cho Ban Tổ chức tại địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, số 06, Nguyễn Đăng Sơn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; điện thoại: 0296.3955367 (hoặc số di động: 0987.385768 của đồng chí Lê Thanh Hải, thành viên Tổ thư ký giúp việc). Ngoài bìa hồ sơ ghi rõ “Tác phẩm tham gia sáng tác ca khúc về An Giang”.

Ban Tổ chức Sáng tác ca khúc về An Giang sẽ trao 1 giải A trị giá 200 triệu đồng và 10 giải khuyến khích, mỗi giải 50 triệu đồng. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10/2022, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang.