Thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

27.04.2022
P.V
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với tinh thần “Thanh niên Việt Nam: khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.

Thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Nội dung tác phẩm bám sát, thể hiện tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc; nhấn mạnh những phẩm chất nổi bật của thanh niên là khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển; Thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam trong thời đại mới; Thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thể hiện được sự quan tâm, của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; tình cảm, kỳ vọng của thanh thiếu nhi và nhân dân đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước; bắt buộc phải có biểu trưng chính thức của Đại hội; có hình ảnh thanh niên, thiếu nhi Việt Nam, đảm bảo cân đối về giới tính, vùng miền, dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực, địa bàn; không hạn chế về màu sắc, chất liệu và hình thức thể hiện; kích thước tranh khổ tối thiểu là A3, khổ tối đa là A1. Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích về ý nghĩa, nội dung chủ đạo của tác phẩm.
Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi. BTC nhận bài dự thi từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/5/2022 tại địa chỉ: Nhà xuất bản Kim Đồng, số 55 Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc đường link: http://bit.ly/Du-thi-sang-tac-tranh-co-dong-DH-Doan-XII. Sẽ có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 1 giải phong trào được trao với tổng giá trị giải thưởng lên tới 60 triệu đồng.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào cuối tháng 6/2022.