Thể lệ cuộc thi sáng tác thơ đề tài: Doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam (2015 - 2016)

28.05.2015

Thể lệ cuộc thi sáng tác thơ đề tài: Doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam (2015 - 2016)

I. Mục đích – Ý nghĩa

+ Thực hiện nghị quyết Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 9 khóa XI về việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

+ Nhằm phát huy và tôn vinh truyền thống và vai trò của văn hóa doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam đang đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

+ Thiết thực góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa trong các đơn vị của Hiệp hội cũng như các thành phần kinh tế trực tiếp làm ra các của cải vật chất cho đất nước.

II. Nội dung

1. Ca ngợi các điển hình doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam có những sáng tạo mới phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khắc phục mọi khó khăn để làm giàu chính đáng, góp phần vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và phát triển văn hóa của địa phương.

2. Nêu lên tâm tư, nguyện vọng và trăn trở của doanh nghiệp, doanh nhân trước tình hình đổi mới của đất nước, sự tìm tòi sáng tạo để xây dựng đơn vị về sản xuất - kinh doanh, mô hình văn hóa mới, có đóng góp thiết thực vào đời sống xã hội Việt Nam.

III. Đối tượng

+ Toàn thể công dân Việt Nam và người Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài.

IV. Thể loại

Các thể loại thơ. (Trừ diễn ca và trường ca).

V. Điều kiện dự thi

+ Các bài thơ có nội dung như mục II kkhoong kể thời gian sáng tác. Trừ những bài thơ đã được giải ở những cuộc thi thơ từ cấp Trung ương.

+ Mỗi tác giả gửi từ 1 đến 5 bài.

+ Bài dự thi phải đánh máy vi tính hoặc chép tay rõ ràng, sạch sẽ trên một tờ giấy  (Mỗi bài trên một trang giấy riêng).

+ Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tác quyền của mình trước pháp luật.

+ Ghi rõ họ tên – bút danh – địa chỉ và số điện thoại.(nếu có)

+ Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện theo các địa chỉ dưới đây:

1. Văn phòng Hiệp hội phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam

Số 117 phố Trích Sài, quận Tây Hồ, Hà Nội.

ĐT: 043.3601388

2. Văn phòng CLB thơ Việt Nam

Số 4 Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: 0422149088; 0913059879; 01689334980; 0982373483.

VI. Thời gian nhận bài.

+ Từ ngày 02/4/2015 – đến 1/8/2016 (tính theo dấu bưu điện). Sơ kết dịp 13/10/2015) trao tặng phẩm.

+ Trao giải cuộc thi vào dịp 13/10/2016

VII. Giải thưởng

Giải nhất: 20.000.000đ

Giải nhì: 15.000.000đ

Giải ba:10.000.000đ

Giải tư:2.000.000đ

01 giải cho tập thể có nhiều người tham gia: 5.000.000đ

VIII. Cơ quan thường trực cuộc thi

CLB Thơ Việt Nam do Nghệ sỹ, Nhà báo Bành Thông - Ủy viên thường vụ Hiệp hội phụ trách.

IX. Ban giám khảo

Mời các nhà thơ có uy tín của Việt Nam tham gia.