Tặng thưởng hằng năm

Tặng thưởng hằng năm


TẶNG THƯỞNG NĂM 2008

1/TIẾNG TRỐNG KHAI HỘI - Ảnh nghệ thuật của Phùng Đức Dũng - Loại A

2/VÀNH ĐAI XANH - Ảnh nghệ thuật của Nguyn Quang - Loại B

3/VĂN HÓA VIỆT - Ảnh nghệ thuật của Minh Thnh - Loại C

4/PHÔ TRƯƠNG - Ảnh nghệ thuật của Đinh Lơ - Loại C
 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2009

1/TÌNH MẪU TỬ - Ảnh nghệ thuật của Phạm Huy Đằng - Loại A

2/TRÊN ĐƯỜNG ĐUA - Ảnh nghệ thuật của Nguyễn Công Hưng - Loại B

3/NẮNG MAI - Ảnh nghệ thuật của Minh Thạnh - Loại C

4/NSNA Thân Nguyên - Có nhiều đóng góp trong phong trào nhiếp ảnh Đà Nẵng

 
TẶNG THƯỞNG NĂM 2010

 1/TỐC ĐỘ - Ảnh nghệ thuật của Thân Nguyên - Loại A

2/SAU CƠN LŨ - Ảnh nghệ thuật của Nguyễn Ngọc Sâm (Sâm Ngọc) - Loại B
 
3/CÂU LẠC BỘ NHIẾP ẢNH SÔNG HÀN - Có nhiều hoạt động trong phong trào nhiếp ảnh Đà Nẵng - Loại B
 
4/NSNA Lê Hải - Có nhiều đóng góp trong phong trào nhiếp ảnh Đà Nẵng - Loại C
 
5/NSNA Phạm Huy Đắng - Có nhiều đóng góp trong phong trào nhiếp ảnh Đà Nẵng - Loại C
 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2011

1/ BỨC TRANH PHỐ HỘI – Ảnh nghệ thuật của Ông Văn Sinh - Loại A

2/EM BÉ H"MÔNG - Ảnh nghệ thuật của Thân Nguyên - Loại B

3/ SAU CƠN BÃO - Ảnh nghệ thuật của Nguyễn Ngọc Sâm - Loại B

4/ ĐƯỢC MÙA - Ảnh nghệ thuật của Phùng Đức Dũng - Loại C

5/ BẢN SẮC - Ảnh nghệ thuật của Minh Thạnh - Loại C

TẶNG THƯỞNG NĂM 2012

1/ BẠn già – Ảnh nghệ thuật của NSNA Công Hưng – Giải A

2/ DÒNG SÔNG QUÊ - Ảnh nghệ  thuật của NSNA Phan Ngọc Hợi – Giải B

3/ NHÀ CỔ TÚY LOAN - Ảnh nghệ  thuật của NSNA Sâm Ngọc – Giải B

4/ ĐUA THUYỀN - Ảnh nghệ  thuật của NSNA Nguyễn Vĩnh Phan – Giải C

5/ TỪ BI - Ảnh nghệ  thuật của NSNA Thân Nguyên – Giải C

6/ MỚM MỒI - Ảnh nghệ  thuật của NSNA Phùng Đức Dũng – Giải C

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2013

1/ EM BÉ KƠTU – Ảnh nghệ thuật của NSNA Đặng Văn Nở – Giải A

2/ KHOẢNH KHẮC TRÊN ĐƯỜNG ĐUA - Ảnh nghệ  thuật của NSNA Nguyễn Công Hưng – Giải B

3/ RỰC RỠ SÔNG HÀN - Ảnh nghệ  thuật của NSNA Ngô Minh Đức – Giải B

4/ CHỢT MƯA - Ảnh nghệ  thuật của NSNA Nguyễn Văn Thành – Giải C

5/ LUNG LINH ĐÊM BÀ NÀ - Ảnh nghệ  thuật của NSNA Phùng Đức Dũng – Giải C

6/ MÓN QUÀ BẤT NGỜ - Ảnh nghệ  thuật của NSNA Nguyễn Quang – Giải C

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2014

1/ Tập thể câu lạc bộ nhiếp ảnh Đà Nẵng - Giải A

2/ QUYẾT TÂM BÁM BIỂN – Ảnh nghệ thuật của NSNA Đặng Văn Nở - Giải A

3/ NSNA Lê Hải – Ủy viên ban chấp hành Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Chủ nhiệm câu lạc bộ Nhiếp ảnh Đà Nẵng - Giải C

4/ NSNA Nguyễn Công Hưng – Hội viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng - Giải C

5/ NSNA Trịnh Thu Nguyệt – Hội viên hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng - Giải C

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2015

1/ Tác phẩm Lung linh sông Hàn - NSNA Trịnh Thu Nguyệt - Giải A

2/ Tác phẩm Lễ Hạ thủy - NSNA Nguyễn Quang - Giải B

3/ Tác phẩm Mùa trăng - NSNA Huỳnh Nam Đông - Giải B

4/ Tác phẩm Ca ba - NSNA Võ Triều Hải - Giải C

5/ Tác phẩm Vooc Chà Vá chân nâu - NSNA Võ Hoàng Vũ - Giải C

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2016

1/ Tác phẩm Vooc chà vá chân nâu từ sách đỏ đến thiên nhiên - NSNA Huỳnh Văn Truyền - Giải A

2/ Tác phẩm Cánh buồm đỏ - NSNA Nguyễn Đăng Đệ - Giải B

3/ Tác phẩm Chuẩn bị cho ngày mai - NSNA Huỳnh Nam Đông - Giải B

4/ Tác phẩm Bắt cá - NSNA Nguyễn Văn Thành - Giải C

5/ Tác phẩm Biển cửa Đại - NSNA Nguyễn Công Hưng - Giải C

6/ Tác phẩm Chắc tay súng nơi đảo xa - NSNA Đặng Văn Nở - Giải C

7/ Tập thể CLB Nhiếp ảnh Đà Nẵng - Có thành tích xuất sắc trong phong trào nhiếp ảnh. 


TẶNG THƯỞNG NĂM 2017

1/ Tác phẩm Sơn Trà một mùa hoa - NSNA Huỳnh Văn Truyền - Giải A

2/ Tác phẩm Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2017 - NSNA Võ Triều Hải - Giải B

3/ Tác phẩm Cái ôm đầu tiên - NSNA Huỳnh Nam Đông - Giải B

4/ Tác phẩm Công việc thường ngày  - NSNA Nguyễn Đăng Đệ - Giải C

5/ Tác phẩm Huyền bí Hòn Kẽm - NSNA Lê Quang Thiện - Giải C

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2018

1/ Tác phẩm Cầu Vàng Đà Nẵng - NSNA Huỳnh Văn Truyền - Giải A

2/ Tác phẩm Voọc Chà vá chân nâu - NSNA Nguyễn Vĩnh Phan - Giải B

3/ Tác phẩm Những công dân tương lai - NSNA Huỳnh Nam Đông - Giải B 

4/ Tác phẩm Ngày yoga quốc tế  - NSNA Công Hưng - Giải C

5/ Tác phẩm Sự hấp dẫn của hội chợ sách Hải Châu - NSNA Trần Lê Lâm - Giải C

6/ Tác phẩm Vũ điệu biển - NSNA Đặng Hữu Hùng - Giải C

7/ Tác phẩm Xưa và nay - NSNA Lê Huy Tuấn - Giải C

TẶNG THƯỞNG NĂM 2019

1/ Tác phẩm Trang - NSNA Nguyễn Quang - Giải A

2/ Tác phẩm Năng lượng cuộc sông - NSNA Nguyễn Vĩnh Phan - Giải B

3/ Tác phẩm Tắc ké - NSNA Huỳnh Văn Truyền - Giải B 

4/ Tác phẩm Ngày hội sông nước đua thuyền - NSNA Công Hưng - Giải C

5/ Tác phẩm Mùa hoa súng 1 - NSNA Huỳnh Nam Đông - Giải C

6/ Tác phẩm Hội làng Hải Châu - NSNA Mai Quang Hiểu - Giải C

7/ Tác phẩm Bay trong nắng mai - NSNA Lê Huy Tuấn - Giải C

8/ Tác phẩm Nhà cổ Thái lai Hòa Vang - NSNA Lê Thọ - Giải C

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2020

1/ Tác phẩm Trong sương - NSNA Nguyễn Quang - Giải A

2/ Tác phẩm Chống dịch - NSNA Nguyễn Anh Cường - Giải B

3/ Tác phẩm Những chiến binh Hottile giữa núi rừng Tây Nguyên - NSNA Nguyễn Đăng Đệ - Giải B 

4/ Tác phẩm Gương sáng học tập  - NSNA Nguyễn Vĩnh Phan - Giải C

5/ Tác phẩm Biển gọi - NSNA Huỳnh Nam Đông - Giải C

6/ Tác phẩm Cầu rồng thành phố Đà Nẵng - NSNA Thái Quán Chúng - Giải C