Danh sách hội viên

Danh sách hội viên

 

Ông

Huỳnh  Anh

 

 

Ông

Võ Văn Ánh

Sinh ngày:

13/11/1959

 

Sinh ngày:

16/12/1960

Địa chỉ:

308/10 Hoàng Diệu, ĐN

 

 

Địa chỉ:

96 Lê Chân, Sơn Trà, ĐN

Điện thoại

0905028242, 0918088242

 

Điện thoại

0905026975

001

Email

huynhanhphoto@gmail.com

 

002

Email

vovananhdn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Dương Xuân Bình

 

 

Ông

Hồ Xuân Bổn

Sinh ngày:

05/02/1955

 

 

Sinh ngày:

11/01/1948

 

Địa chỉ:

20 Hòa Minh 8, Tổ 79, P.Hòa Minh, Liên Chiểu, ĐN

 

Địa chỉ:

80 Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu, ĐN

Điện thoại

0982520018

 

 

Điện thoại

0903580940

 

003

Email

xbinhca@gmail.com

 

004

Email

hoxuanbonphoto@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Thái Quán Chúng

 

 

Ông

Nguyễn Đăng Đệ

Sinh ngày:

04/04/1958

 

 

Sinh ngày:

01/11/1960

 

Địa chỉ:

22B Đoàn Thị Điểm, P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, ĐN

 

Địa chỉ:

75 Hồ Trung Lượng, P.Hòa Xuân,Q.Cẩm Lệ, ĐN

Điện thoại

0905133991

 

Điện thoại

0905855969

005

Email

chungthai9@gmail.com

 

006

Email

dangdedn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Vũ Công Điền

 

 

Ông

Huỳnh Nam Đông

Sinh ngày:

12/01/1954

 

 

Sinh ngày:

20/07/1972

 

Địa chỉ:

15B Nhơn Hòa 12, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, ĐN

 

Địa chỉ:

129 Ngũ Hành Sơn, NHSon, ĐN

Điện thoại

0983116909, 0932417118

 

Điện thoại

0905072049

007

Email

vcdqnam@gmail.com
vcd.ttxvn@gmail.com

 

008

Email

huynhnamdong@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Ngô Minh Đức

 

 

Ông

Phùng Đức Dũng

Sinh ngày:

05/07/1963

 

 

Sinh ngày:

1966

 

Địa chỉ:

141 Nguyễn Trung Trực, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, ĐN

 

Địa chỉ:

K35/37 Trưng Nhị, ĐN

Điện thoại

0905165878

 

 

Điện thoại

0913488446

 

009

Email

minhduc949@gmail.com

 

010

Email

dungphoto@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Nguyễn Văn Mỹ 

 

 

Ông

Lê  Hải

Sinh ngày:

15/08/1959

 

Sinh ngày:

20/10/1951

Địa chỉ:

331 Trần Nhân Tông, Sơn Trà, ĐN

 

Địa chỉ:

159 Thanh Thủy, Q.Hải Châu, ĐN

Điện thoại

0903503949

 

Điện thoại

0905104425

011

Email

mydung33@gmail.com

 

012

Email

lehaiqndn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Võ Triều Hải

 

 

Ông

Quảng  Hải

Sinh ngày:

31/12/1975

 

Sinh ngày:

23/05/1973

Địa chỉ:

94 Trần Xuân Lê, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, ĐN

 

Địa chỉ:

51B, Thanh Long, Đà Nẵng

Điện thoại

0913452676

 

Điện thoại

0913474135

013

Email

votrieuhai@gmail.com

 

014

Email

quangbahai@gmail.com

quangbahai@live.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Đặng Hữu Hùng

 

 

Ông

Nguyễn Công Hưng

Sinh ngày:

02/12/1956

 

 

Sinh ngày:

25/10/1973

 

Địa chỉ:

236/32 Trần Cao Vân, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, ĐN

 

Địa chỉ:

Tổ 42 Đông Trà, Hòa Hải, NHSon, ĐN, (Quán cơm Dung, ngã tư Trần Đại Nghĩa+Nam Kỳ Khởi Nghĩa)

Điện thoại

0905161027

 

Điện thoại

0976725726, 0922376377

015

Email

hung.danghuu@yahoo.com.vn

 

016

Email

hungdn4@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Phan Ngọc Hợi

 

 

Ông

Ngô Ánh Khánh

Sinh ngày:

1948

 

 

Sinh ngày:

30/07/1985

 

Địa chỉ:

90/5 Đống Đa, ĐN

 

Địa chỉ:

141 Nguyễn Trung Trực, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, ĐN

Điện thoại

0913406333

 

Điện thoại

0906468695

017

Email

phanngochoi48@gmail.com

 

018

Email

khanh777777777@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Đặng Đăng Khoa

 

 

Ông

Nguyễn Đinh Lạc

Sinh ngày:

10/08/1946

 

Sinh ngày:

1959

Địa chỉ:

330 Phan Châu Trinh, ĐN

 

Địa chỉ:

384/30 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, ĐN

Điện thoại

0905155557

 

 

Điện thoại

0905161027

 

019

Email

khoa1946dn@gmail.com

 

020

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Đinh 

 

 

Ông

Nguyễn Thanh Lộc

Sinh ngày:

01/01/1961

 

 

Sinh ngày:

26/06/1955

 

Địa chỉ:

18 Hoàng Diệu, ĐN (K54/10 Ông ích Khiêm,ĐN)

 

Địa chỉ:

157 Hà Huy Tập, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, ĐN

Điện thoại

0905292905

 

Điện thoại

0903585119

 

021

Email

dinhlonant@gmail.com

 

022

Email

thanhlocbnd@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Quách Lực

 

 

Ông

Lê Viết Minh

Sinh ngày:

01/01/1971

 

 

Sinh ngày:

21/10/1961

 

Địa chỉ:

Lô 12 Mỹ Đa Tây, Q.Ngũ Hành Sơn, ĐN

 

Địa chỉ:

72/4 Đinh Tiên Hoàng, ĐN

Điện thoại

0905448768

 

 

Điện thoại

0988786646, 0905951689

023

Email

quachluc768@gmail.com

 

024

Email

vietminhfcc@gmail.com
levietminhphotography@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Thân  Nguyên

 

 

Ông

Đặng Văn Nở 

Sinh ngày:

20/04/1968

 

Sinh ngày:

29/01/1977

Địa chỉ:

Hẻm 8/3 số 94 Mai Lão Bạng, Thuận Phước, ĐN

 

Địa chỉ:

Phòng 305, khu CT05, chung cư Phong Bắc, đ.Nguyễn Hữu Tiến, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ
CQ: 06 Trần Phú (Báo Đà Nẵng)

Điện thoại

0905134755

 

Điện thoại

0905852289, 0983290177

025

Email

thannguyenpsa@gmail.com
thannguyenw@gmail.com

 

026

Email

dangvanno@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thu Nguyệt

 

 

Ông

Nguyễn Vĩnh Phan

Sinh ngày:

17/01/1983

 

 

Sinh ngày:

1955

 

Địa chỉ:

P510 Chung cư A2, VicoLand, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, ĐN

 

Địa chỉ:

24 Nguyễn Phẩm, Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, ĐN

Điện thoại

0975709144

 

 

Điện thoại

0905312497

 

027

Email

trinhthunguyet179@gmail.com

 

028

Email

vinhphanvn26@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Nguyễn Quang

 

 

Ông

Nguyễn Trường Sáu

Sinh ngày:

20/02/1984

 

Sinh ngày:

14/05/1977

Địa chỉ:

69 Phùng Tá Chu, SơnTrà, ĐN
936 Ngô Quyền, Đà Nẵng

 

Địa chỉ:

347 Hùng Vương, TT Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

Điện thoại

0905418408, 0935463408

 

Điện thoại

0909254081

029

Email

nguyenquang.dng@gmail.com

 

030

Email

dangngocqn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Ông Văn Sinh

 

 

Ông

Hà Quốc Tấn

Sinh ngày:

20/10/1954

 

Sinh ngày:

07/10/1951

Địa chỉ:

39 Lê Đình Lý, ĐN

 

Địa chỉ:

79 Hùng Vương (Phụng Ký), Q.Hải Châu, ĐN

Điện thoại

0903599033

 

Điện thoại

0905147970

031

Email

ongvansinhdn@yahoo.co.uk

 

032

Email

phungkydn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Trần  Thảo

 

 

Ông

Nguyễn văn Thành

Sinh ngày:

02/05/1956

 

Sinh ngày:

01/01/1961

Địa chỉ:

35 Phan Thanh, Q.Thanh Khê, ĐN

 

Địa chỉ:

202 Hùng Vương, Q.Hải Châu, ĐN

Điện thoại

0903505808

 

 

Điện thoại

0913438112

 

033

Email

t.thao.pvisl@gmail.com
thao505808@gmail.com

 

034

Email

thanhjolie@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Hà Phước Thạnh

 

 

Ông

Lê Quang Thiện

Sinh ngày:

20/4/1958

 

Sinh ngày:

05/06/1993

Địa chỉ:

138 Ỷ Lan Nguyên Phi, P.Hòa Cường Bắc, Hải Châu, ĐN

 

Địa chỉ:

K572/102 Ông Ích Khiêm, Q.Hải Châu, ĐN

Điện thoại

0905146685

 

 

Điện thoại

0772434675

 

035

Email

2004minhthanh@gmail.com

 

036

Email

tbonebi93@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Lê  Thọ

 

 

Ông

Lê Văn Thọ

Sinh ngày:

20/12/1955

 

Sinh ngày:

05/12/1954

Địa chỉ:

286 Núi Thành, Q.Hải Châu, ĐN - (Định cư Mỹ)

 

Địa chỉ:

H84/32 K408 Hoàng Diệu, ĐN

Điện thoại

0905145487, 0908682444

 

Điện thoại

0905133161

037

Email

hdsletho@yahoo.com

 

038

Email

thodanang@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Phạm Ngọc Tiến 

 

 

Ông

Ngô Văn Trấn

Sinh ngày:

30/08/1988

 

 

Sinh ngày:

1929

 

Địa chỉ:

K95/11A Trường Chinh, Thanh Khê, ĐN

 

Địa chỉ:

48/24 Lê Duẩn, Đà Nẵng

 

Điện thoại

0906488288

 

Điện thoại

 

039

Email

tienpn.design@gmail.com

 

040

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Huỳnh Văn Truyền

 

 

Nguyễn Thị Thu Trang

Sinh ngày:

16/04/1983

 

Sinh ngày:

19/10/1984

Địa chỉ:

25K Nguyễn Văn Cừ, Q.Liên Chiểu, ĐN

 

Địa chỉ:

H37/73 K139 Trần Quang Khải, Thọ Quang, Sơn Trà, ĐN

Điện thoại

0913420804

 

Điện thoại

0932556309

041

Email

KL22446688@gmail.com

 

042

Email

tthunguyen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Nguyễn Xuân

 

 

Ông

Lê Huy Tuấn

Sinh ngày:

25/02/1955

 

Sinh ngày:

24/07/1974

Địa chỉ:

159 Lý Tự Trọng, Q.Hải Châu, ĐN

 

Địa chỉ:

75 Phan Châu Trinh, P.Hải Châu 1, ĐN

Điện thoại

0963517039

 

Điện thoại

0917517575

043

Email

xuantusongtung@gmail.com

 

044

Email

htuan75@gmail.com
tuanlh@vnpt.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Nguyễn Mạnh Tuấn

 

 

Ông

Đào Quang Tuyên

Sinh ngày:

06/12/1990

 

Sinh ngày:

05/05/1973

Địa chỉ:

618/1 Núi Thành, Q.Hải Châu, ĐN

 

Địa chỉ:

142/10 Lê Văn Hiến, P.Khuê Mỹ, Q.Sơn Trà, ĐN

Điện thoại

0983644557

 

 

Điện thoại

0913495037

 

045

Email

dumucart@gmail.com

 

046

Email

quangtuyenegd@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Võ Hoàng

 

 

Ông

Cao Tấn Ngọc

Sinh ngày:

10/03/1992

 

Sinh ngày:

1962

Địa chỉ:

769 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, ĐN

 

 

Địa chỉ:

32 Bạch Đằng, Hải Châu (TT Văn Hóa Điện Ảnh Tp.ĐN)
NR: 251 Lê Thanh Nghị, ĐN

Điện thoại

0976555526

 

 

Điện thoại

0914099664

 

047

Email

vohoangvu.art@gmail.com

 

 

048

Email

ngocct@danang.gov.vn
caotanngoc.canon@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Phan Gia Khánh

 

 

Ông

Trương Huỳnh Sơn

Sinh ngày:

01/03/1961

 

 

Sinh ngày:

03/02/1984

 

Địa chỉ:

527 Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, ĐN

 

Địa chỉ:

Tổ 1, Phước Tường 6, P.Phước Mỹ, Sơn Trà, ĐN

Điện thoại

0913488016

 

 

Điện thoại

0905093381

 

049

Email

giakhanhstudio@gmail.com

 

050

Email

huynhson176@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Trương Công Minh

 

 

Ông

Trần Lê Lâm

Sinh ngày:

19/05/1954

 

 

Sinh ngày:

14/04/1983

 

Địa chỉ:

207 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, ĐN

 

Địa chỉ:

391/2 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, ĐN

Điện thoại

0903543409

 

 

Điện thoại

0985134515

 

051

Email

degiminh@gmail.com

 

052

Email

tranlelamttxvn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Trần Hưng Đạo

 

 

Ông

Nguyễn Minh Thọ

Sinh ngày:

08/02/1988

 

 

Sinh ngày:

15/01/1962

 

Địa chỉ:

246/20 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê, ĐN

 

 

Địa chỉ:

744 Tôn Đức Thắng, P.Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, ĐN

 

Điện thoại

0905613195

 

 

Điện thoại

0905117979

 

053

Email

wooainiiloveyou_anhyeuem11@yahoo.com

 

054

Email

mythuatgiathucdn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông

Nguyễn Hữu Đức

 

 

Ông/bà

 

Sinh ngày:

03/08/1961

 

 

Sinh ngày:

 

Địa chỉ:

K87/1 Yên Bái, P.Phước Ninh,Q.Hải Châu, ĐN

 

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại

0935495679

 

Điện thoại

 

055

Email

huuduc030861@gmail.com

 

056

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 TỔNG SỐ HỘI VIÊN: 55