Liên hệ

Liên hệ


                                                        HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                                                  Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng
                                                     Điện thoại: 0903599033 (NSNA Ông Văn Sinh, Chủ tịch Hội)