Ra mắt Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT của Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019

14.11.2014

Sáng ngày 14/11/2014, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học-Nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 đã tổ chức lễ ra mắt.

Ra mắt Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT của Liên hiệp các Hội VHNT Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019

Đến dự lễ ra mắt có Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội, Ban Chấp hành 9 Hội chuyên ngành, thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học-Nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019.

Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học-Nghệ thuật được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ-VHNT ngày 12/11/2014 của Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng.Thành phần tham gia Hội đồng gồm 14 thành viên là Ban lãnh đạo Liên hiệp Hội, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Hội đồng khoa học 9 Hội chuyên ngành:  

            1. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội: Chủ tịch Hội đồng;

            2. NSNA Ông Văn Sinh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;

            3. Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Non Nước, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố: Phó Chủ tịch Hội đồng;

            4. Nhà văn Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội, Tổng Biên tập Trang tin điện tử Văn nghệ Đà Nẵng: Phó Chủ tịch Hội đồng;

            5. Nhà thơ Đinh Thị Như Thuý - Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội: Uỷ viên Thường trực;

            6. Nhà thơ Nguyễn Kim Huy - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhà văn thành phố: Uỷ viên;

7. Ông Nguyễn Hoàng Thân - Uỷ viên Hội đồng khoa học Hội Văn nghệ dân gian thành phố: Uỷ viên;

            8. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ sân khấu thành phố: Uỷ viên;

            9. NSƯT Huỳnh Hùng - Chủ tịch Hội Điện ảnh thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Điện ảnh thành phố: Uỷ viên;

            10. NSƯT Nguyễn Thiện Tâm - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ múa thành phố: Uỷ viên;

            11. Hoạ sĩ Lê Huy Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật thành phố: Uỷ viên;

            12. NSNA Thân Nguyên - Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố: Uỷ viên;

            13. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm - Phó chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Âm nhạc thành phố: Uỷ viên;

            14. KTS Phan Đức Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư thành phố: Uỷ viên.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học-Nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 thay mặt Hội đồng phát biểu nhận nhiệm vụ và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học-Nghệ thuật sẽ triển khai hoạt động với chức năng, nhiệm vụ tư vấn, tham mưu giúp Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố nắm bắt hoạt động sáng tạo và lý luận, phê bình trong toàn Liên hiệp Hội, trong đời sống văn học-nghệ thuật thành phố và góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình văn học-nghệ thuật; thực hiện việc xét giải thưởng, tặng thưởng, hỗ trợ các tác phẩm, công trình lý luận, phê bình văn học-nghệ thuật có giá trị; tích cực tuyên truyền thực hiện đường lối văn học-nghệ thuật của Đảng; gợi ý, định hướng cho sáng tác, lý luận, phê bình thuộc các chuyên ngành văn học-nghệ thuật đặc thù.

Sau khi ra mắt, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học-Nghệ thuật sẽ tổ chức Hội thảo “Làm thế nào để ca khúc về Đà Nẵng đến với công chúng thành phố”, dự kiến tổ chức cuối năm 2014.

Nguyễn Vĩnh Hà