Quyết định nội dung thực hiện đặt hàng sáng tác tác phẩm Văn học - Nghệ thuật

27.10.2015

Quyết định nội dung thực hiện đặt hàng sáng tác tác phẩm Văn học - Nghệ thuật

Theo Quyết định số 5772/QĐ - UBND của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký quy định một số nội dung thực hiện đặt hàng sáng tác tác phẩm văn học - nghệ thuật (VHNT) thành phố, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng giới thiệu toàn văn Quyết định này.