Hội nghị Sơ kết hoạt động văn học, nghệ thuật 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

06.10.2022
Thạch Hà
Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố (Liên hiệp Hội) đã tổ chức hội nghị Sơ kết hoạt động văn học, nghệ thuật 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022 vào sáng ngày 7/10.

Hội nghị Sơ kết hoạt động văn học, nghệ thuật 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022

Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội báo cáo tình hình hoạt động văn học nghệ thuật thành phố 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Ban chấp hành Liên hiệp Hội tham dự hội nghị đông đủ. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã chỉ đạo các hội chuyên ngành phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước; Cử 40 văn nghệ sĩ thuộc các Hội chuyên ngành tham dự Hội nghị “Văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” do Thường trực HĐND phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức; Tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 4 (giai đoạn 2015-2020); Tiếp đoàn NSNA Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Kiểm tra Ban Tuyên giáo trung ương, Đoàn Hội Văn học nghệ thuật Hậu Giang, Quảng Trị...; Tổ chức Liên hoan Mỹ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 27 năm 2022; Tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ về giao lưu nghệ thuật giữa Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn hóa nghệ thuật thành phố Daegu, Hàn Quốc; Hỗ trợ các Hội chuyên ngành như: Nhà văn, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh nghệ thuật, Văn nghệ dân gian tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác và xuất bản tác phẩm mới; Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức Trại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi - hè 2022; Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ sáng tác Văn học - Nghệ thuật của Liên hiệp Hội đã hỗ trợ cho các tác giả, nhóm tác giả biên tập, xuất bản, quảng bá tác phẩm, đi thực tế sáng tác và tổ chức nhiều công trình văn học, nghệ thuật có chất lượng như: Tập sách ảnh nghệ thuật “Đà Nẵng ký ức và hiện tại” của NSNA Ông Văn Sinh; tập sách “Kịch bản dân ca Khu 5”; tập sách “Nhạc Tuồng và nhạc Dân ca”; hỗ trợ Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật đi thực tế sáng tác tại các tỉnh Tây Nguyên với chủ đề “Tự hào một dải biên cương”; hỗ trợ Hội Nghệ sĩ Múa xây dựng chương trình nghệ thuật “Múa bảo tồn, phát huy văn hoá Chăm”... với tổng số tiền là 232 triệu đồng; Tổ chức Kỷ niệm ngày Sân khấu, Ngày Âm nhạc Việt Nam....

Tạp chí Non Nước và Trang Thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng tiếp tục đăng tải các hoạt động, tác phẩm về văn học - nghệ thuật đáp ứng được nhu cầu thông tin của độc giả trong và ngoài thành phố.

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội cũng đã thảo luận và thống nhất về những nhiệm vụ công tác trọng tâm phải thực hiện trong quý IV năm 2022 như:

 1. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ Thông báo số 110-TB/TU ngày 29/4/2021 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại chương trình Tọa dàm “Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố” và chuyên đề “Văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 2. Tiếp tục triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
 3. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học - Nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trại sáng tác tổng hợp cho các Hội chuyên ngành.
 4. Tổ chức bản thảo và xuất tập sách văn học thiếu nhi Đà Nẵng.
 5. Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học - Nghệ thuật tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động học thuật nhằm đánh giá, nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên.
 6. Tạp chí Non Nước và Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức in và  đăng tải các bài viết, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, ngày lễ lớn của thành phố và đất nước; quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng trong và ngoài thành phố.
 7. Tiếp tục chỉ đạo, động viên văn nghệ sĩ các Hội chuyên ngành bằng các hoạt động văn học, nghệ thuật thiết thực và hiệu quả, hưởng ứng Chương trình “Thành phố 4 an”, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với Chương trình “5 không, 3 có” của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
 8. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 2 nguồn Quỹ Hỗ trợ sáng tác Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và của Trung ương nhằm tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ thành phố phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho hội viên.
 9. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục giới thiệu quảng bá các tác phẩm, tác giả - văn nghệ sĩ và các hoạt động văn học, nghệ thuật khác trên trang Văn nghệ và Đời sống, Cửa sổ Âm nhạc...
 10. Ban Thường vụ Liên hiệp Hội làm việc với các Hội chuyên ngành về nhân sự để tiến tới Đại hội Hội chuyên ngành nghiệm kỳ 2023-2028.
 11. Chuẩn bị kế hoạch cho Hội nghị Tổng kết các hoạt động văn học, nghệ thuật năm 2022.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu kết luận Hội nghị, xác định tập trung phối hợp với các Hội chuyên ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của quý IV năm 2022 đặc biệt chú trọng những nội dung sau: Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ Thông báo số 110-TB/TU ngày 29/4/2021 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại chương trình Tọa dàm “Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố” và chuyên đề “Văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục triển khai Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Ban Thường vụ Liên hiệp Hội làm việc với các Hội chuyên ngành về nhân sự để tiến tới Đại hội Hội chuyên ngành nghiệm kỳ 2023-2028; Chuẩn bị xuất bản tập sách về tác phẩm văn học thiếu nhi, tổ chức hội thảo về sáng tác văn nghệ cho thiếu nhi; Chuẩn bị kế hoạch cho Hội nghị Tổng kết các hoạt động văn học, nghệ thuật năm 2022.

 

Sau hội nghị, các hội chuyên ngành và các bộ phận thuộc cơ quan Liên hiệp Hội sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

T.H