Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

22.10.2020
Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí, trong đó tái cử 33 đồng chí; tham gia lần đầu 18 đồng chí. Cán bộ nữ 11 đồng chí, đạt tỉ lệ 21,56%; Cán bộ trẻ 06 đồng chí, đạt tỉ lệ 11,76%.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐÀ NẴNG KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 (Xếp theo thứ tự ABC)

(1) Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh

(2) Đồng chí Nguyễn Hà Bắc

(3) Đồng chí Nguyễn Thị Cảnh

(4) Đồng chí Võ Công Chánh

(5) Đồng chí Lê Trung Chinh

(6) Đồng chí Trần Đình Chung

(7) Đồng chí Trần Chí Cường

(8) Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

(9) Đồng chí Võ Ngọc Đồng

(10) Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh

(11) Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh

(12) Đồng chí Đoàn Xuân Hiếu

(13) Đồng chí Mai Thị Ánh Hồng

(14) Đồng chí Nguyễn Văn Hùng

(15) Đồng chí Tô Văn Hùng

(16) Đồng chí Vũ Quang Hùng

 (17) Đồng chí Hoàng Thị Thu Hương

 (18) Đồng chí Nguyễn Quốc Hương

(19) Đồng chí Lê Tùng Lâm

(20) Đồng chí Phan Thị Thúy Linh

(21) Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi

(22) Đồng chí Trần Thắng Lợi

(23) Đồng chí Hồ Kỳ Minh

(24) Đồng chí Nguyễn Duy Minh

(25) Đồng chí Lê Quang Nam

(26) Đồng chí Nguyễn Văn Phụng

(27) Đồng chí Nguyễn Thanh Quang

(28) Đồng chí Nguyễn Văn Quảng

(29) Đồng chí Nguyễn Bá Sơn

(30) Đồng chí Phạm Nam Sơn

(31) Đồng chí Phạm Trường Sơn

 (32) Đồng chí Trần Phước Sơn

(33) Đồng chí Trần Thị Thanh Tâm

(34) Đồng chí Đoàn Duy Tân

(35) Đồng chí Nguyễn Quang Thanh

(36) Đồng chí Trần Công Thành

(37) Đồng chí Ngô Xuân Thắng

(38) Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi

(39) Đồng chí Lê Thị Bích Thuận

(40) Đồng chí Nguyễn Thành Tiến

(41) Đồng chí Cao Thị Huyền Trân

(42) Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết

(43) Đồng chí Lê Minh Trung

(44) Đồng chí Lê Văn Trung

(45) Đồng chí Lương Công Tuấn

(46) Đồng chí Nguyễn Đình Khánh Vân

(47) Đồng chí Vũ Xuân Viên

(48) Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh

(49) Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ

(50) Đồng chí Phạm Tấn Xử

(51) Đồng chí Ngô Thị Kim Yến

 

BAN THƯỞNG VỤ THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

                                                                                                        Đồ họa Mai Anh (Báo Đà Nẵng)

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII đã tiến hành bầu 14 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành uỷ. Cụ thể:

(1) Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy

(2) Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thành ủy

(3) Đồng chí Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ

(4) Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh

(5) Đồng chí Nguyễn Quốc Hương

(6) Đồng chí Nguyễn Thanh Quang

(7) Đồng chí Hồ Kỳ Minh

(8) Đồng chí Vũ Xuân Viên

(9) Đồng chí Võ Công Chánh

(10) Đồng chí Ngô Xuân Thắng

(11) Đồng chí Lê Minh Trung

(12) Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh

(13) Đồng chí Vũ Quang Hùng

(14) Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh

- Hội nghị đã bầu Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa XXII gồm 10 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.