Đà Nẵng tổ chức chiếu phim miễn phí

20.07.2020

Đà Nẵng tổ chức chiếu phim miễn phí

Thành phố Đà Nẵng tổ chức miễn phí Tuần Phim ASEAN 2020 tại Rạp Lê Độ, số 46 Trần Phú từ ngày 19 đến 26/7/2020 nhằm chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Tuần Phim ASEAN 2020 do Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo; Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Ban Thư ký Quốc gia ASEAN 2020, Tiểu ban Vật chất - Hậu cần ASEAN, Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Đà Nẵng tổ chức thực hiện.

Tuần phim ASEAN 2020 sẽ công chiếu 09 bộ phim của các quốc gia thành viên ASEAN gồm 8 phim truyện và 01 phim hoạt hình. Đó là các phim: Hạnh phúc của mẹ (Việt Nam), Nghìn lần hóa thân của Ranggau (Brunei), Tình yêu non dại (Campuchia), Aruna và khẩu vị yêu thích (Indonesia), Hết đát (Lào), Bộ phim về Ejen ali (Malaysia), Những người phụ nữ của dòng sông khóc than (Philippines), Những đứa trẻ kinh kịch (Singapore) và Tình yêu hay tiền tỷ (Thái Lan ).

Tuần phim góp giới thiệu văn hóa, cuộc sống, con người của các quốc gia ASEAN, tăng cường hiểu biết của người dân Việt Nam về văn hóa, con người của các quốc gia ASEAN, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa - xã hội và du lịch. 

Vé được phát miễn phí từ ngày 15/7/2020 (Thứ Tư) tại Rạp Lê Độ, số 46 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Liên hệ 0236.3822574.

Thạch Hà