Cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội Việt Nam

10.09.2015

Cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội Việt Nam

Sáng ngày 9/9, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2016). Cuộc thi nhằm ôn lại lịch sử hình thành phát triển, ghi nhận những thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm mà Quốc hội Việt Nam đã đạt được trong 70 năm qua, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về Quốc hội và hoạt động của Quốc hội. Qua lễ phát động, nhằm thu được những tác phẩm tranh cổ động có chất lượng để tuyên truyền sâu rộng về quá trình hoạt động và đổi mới của Quốc hội đồng thời giới thiệu tới nhân dân về lịch sử phát triển Quốc hội gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam.
I. Đối tượng dự thi:  

Đối tượng dự thi là các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

II. Yêu cầu:

Tác phẩm dự thi là những sáng tác chưa gửi tham gia các cuộc thi nào. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.

III. Nội dung: 

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam nhằm cổ vũ, động viên nhân dân cả nước phát thuy truyền thống và những thành tựu đạt được trong thời kỳ đổi mới, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập và công tác.

IV. Thời gian và địa điểm:

Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi ngày 20/10/2015
Lễ tổng kết, trao thưởng dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 6/1/2016.
Địa điểm: Nộp tác phẩm tại phòng tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở - 86 A ngõ 3, phố Lê Văn Hưu, Hà Nội.