10 tác phẩm ảnh nghệ thuật sẽ được Hội Nhiếp ảnh thành phố trao tặng thưởng năm 2022

09.12.2022
P.V
Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho biết, Hội đồng Nghệ thuật của Hội đã bình chọn và đề xuất trao tặng thưởng cho 10 tác phẩm ảnh nghệ thuật xuất sắc trong năm 2022.

10 tác phẩm ảnh nghệ thuật sẽ được Hội Nhiếp ảnh thành phố trao tặng thưởng năm 2022

Tác phẩm Soi bóng của Ngô Văn Đức.

Cụ thể, tặng thưởng giải A cho tác phẩm Cầu Thủ Thiêm 2 điểm nhấn mới của Lê Quang Thiện; 3 giải B cho các tác phẩm: Nữ chiến binh chợp mắt sau ca trực của Trương Huỳnh Sơn, Sách ảnh nghệ thuật "Chạm" của Nguyễn Ngọc Vân và Cuộc chiến với lửa ngày mồng 3 Tết của Huỳnh Văn Truyền; 6 giải C cho các tác phẩm: Soi bóng của Ngô Văn Đức, Trong mưa của Nguyễn Quang, Cụm di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải của Nguyễn Xuân Tư, Vọoc Chà vá chân nâu của Trần Tâm Phúc, Đường đến trường của Đỗ Văn Pháp, Năng lượng tái tạo của Phạm Đăng Khiêm.

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp Tổng kết công tác hoạt động của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố Đà Nẵng năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 vào ngày 24/12/2022.