Thành phố Đà Nẵng
Kế hoạch 1991của UBND thành phố Đà nẵng

Triển khai Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới” (Kế hoạch số 1991/UBND-VX ngày 03/4/2009)

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính Trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới”.

-Đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể mang tính khả thi để thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong Chương trình hành động của Thành ủy, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

II- NỘI DUNG

1.Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiếp tục thực hiện lồng ghép nội dung Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các hoạt động văn học nghệ thuật của thành phố, đặc biệt đối với các chuyên ngành có thế mạnh như: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, điện ảnh…

Đẩy mạnh hoạt động sáng tác của các văn nghệ sĩ; tích cực tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động xuất bản, triển lãm, biểu diễn, chiếu phim.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng Tạp chí Non Nước, Tạp chí Văn hóa-Du lịch Đà Nẵng.

2.Hoàn thiện môi trường và các điều kiện cho sự phát triển đa dạng của văn học, nghệ thuật thành phố

2.1 Rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản của Trung ương và thành phố. Tổ chức đánh giá việc thực hiện các mục tiêu về văn học-nghệ thuật trong Chương trình phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật thành phố giai đoạn 2005-2010.

2.2 Tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về văn học, nghệ thuật đã được phê duyệt trong Chương trình phát triển văn hóa, văn học-nghệ thuật thành phố (giai đoạn 2005-2010) đã được phê duyệt. Cụ thể là:

a) Đầu tư kinh phí hàng năm hợp lý cho mỗi Hội chủ động triển khai hoạt động:

Hội Nhà văn: mỗi năm tổ chức 02 chuyến đi thực tế sáng tác dài ngày; 06 buổi giới thiệu tác giả và tác phẩm mới; 02 cuộc thi thơ, truyện ngắn hoặc ký.

Hội Âm nhạc: tổ chức 06 chương trình giới thiệu tác giả, tác phẩm; 04 chuyến đi thực tế giao lưu sáng tác và biểu diễn; hàng năm xuất bản 01 đĩa CD; hai năm một lần sản xuất 01 đĩa VCD.

Hội Nghệ sĩ Múa: hàng năm tổ chức 02 chương trình giới thiệu tác phẩm mới; 12 buổi biểu diễn Đoàn nghệ thuật dân gian Non Nước phục vụ vùng nông thôn và miền núi. Tài trợ trang bị ban đầu cho Đoàn một số thiết bị âm thanh, ánh sáng…

Hội Nghệ sĩ Sân khấu: phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình thành phố (DRT) xây dựng chương trình sân khấu trên sóng truyền hình (sẽ có đề án riêng). Phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sớm có kế hoạch phát triển bộ môn kịch nói.

Hội Mỹ thuật: Tổ chức 03 triển lãm tập thể, trong đó có 01 triển lãm mỹ thuật quy mô toàn thành phố, 01 triển lãm ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh và tham gia Triển lãm Mỹ thuật Khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên; hỗ trợ 06 tác giả triển lãm ở trong nước cũng như nước ngoài.

Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật: Tổ chức 10 cuộc triển lãm tập thể và cá nhân, trong đó có 05 cuộc triển lãm ở vùng nông thôn, miền núi, 01 cuộc triển lãm quy mô toàn thành phố và tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật hàng năm Khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên. Tổ chức 02 cuộc thi ảnh, hỗ trợ lệ phí cho các tác giả tham gia các cuộc thi ảnh quốc tế và đoạt giải thưởng.

Hội Điện ảnh: Đầu tư để Hội Điện ảnh phối hợp với các Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố (DRT) và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (DVTV) xây dựng các chương trình giới thiệu văn học nghệ thuật thành phố, nâng cao chất lượng các chuyên mục “Tạp chí Văn nghệ”, “Văn nghệ và đời sống” trên sóng truyền hình.

Hội Văn nghệ dân gian: tổ chức 04 chuyến đi điền dã; hàng quý xuất bản Tập san Văn nghệ dân gian để kịp thời công bố các nghiên cứu cũng như các tư liệu mới.

d) Tích cực chuẩn bị điều kiện mọi mặt để tiến tới xây dựng Nhà hát Ca Múa Nhạc sau năm 2010.

Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm để xác định mô hình Nhà hát mang dấu ấn của Đà Nẵng và phương hướng nghệ thuật của Nhà hát. Trên cơ sở đó,xác định mục tiêu đào tạo diễn viên, nhạc công và chọn chỉ đạo nghệ thuật.

Xây dựng và triển khai Quy hoạch về biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố đến năm 2015. Đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng Nhà hát cũng như các đoàn biểu diễn khác (sẽ có Đề án riêng).

c) Tạo điều kiện để Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học, nghệ thuật hoạt động hiệu quả.

Phát huy vai trò của Quỹ sáng tạo văn học, nghệ thuật, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nguồn vốn của quỹ. Trước mắt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất với UBND thành phố hỗ trợ nguồn vốn ban đầu để quỹ đi vào hoạt động trong quý II năm 2009.

d) Nghiên cứu Đề án xây dựng Nhà sáng tác cho văn nghệ sĩ thành phố.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở xây dựng dự thảo Quy hoạch xây dựng Nhà sáng tác cho văn nghệ sĩ thành phố. Trong đó, bố trí không gian trưng bày, triển lãm thường xuyên các sản phẩm tranh, tượng, ảnh nghệ thuật và các sản phẩm khác của văn học, nghệ thuật phục vụ cho nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân thành phố.

e) Củng cố và nâng cao chất lượng Tạp chí Non Nước, nghiên cứu tiến tới xuất bản Tuần báo Văn nghệ thành phố.

Tăng kinh phí bảo đảm cho Tạp chí ra đủ mỗi tháng một số, in ấn đẹp, có các phụ bản. Nâng mức trả nhuận bút, ít nhất bằng với chế độ nhà nước quy định, để tranh thủ sự cộng tác của những cây bút có uy tín của cả nước, thông qua đó, nâng cao chất lượng của Tạp chí và chuẩn bị dần đội ngũ cộng tác viên cho việc ra Tuần báo Văn nghệ của thành phố vào năm 2011 (sẽ có Đề án riêng)

g) Xây dựng chính sách khuyến khích sáng tạo và phổ biến tác phẩm.

Đặt hàng cho văn nghệ sĩ (tác phẩm, công trình nghiên cứu, chương trình lễ hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật…). Mua tác phẩm mỹ thuật có giá trị, dần hình thành bộ sưu tập cho bảo tàng Mỹ thuật của thành phố.

Có chính sách khuyến khích các tập thể và cá nhân đưa tác phẩm đến phục vụ công chúng miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Có chính sách hỗ trợ cho sinh viên theo học bậc đại học các chuyên ngành âm nhạc, mỹ thuật, múa, sân khấu và cam kết trở về phục vụ sau khi tốt nghiệp.

2.3 Hoàn thành Quy hoạch tượng đài và các công trình mỹ thuật ngoài trời.

Mở trại điêu khắc trong nước (2 năm một lần), trại điêu khắc quốc tế (3 năm một lần). Đưa các tượng nghệ thuật trang trí ra đường phố, bãi biển, vào các công viên và nơi sinh hoạt công cộng.

2.4. Phát triển mạnh mẽ phong trào văn nghệ quần chúng.

- Từng bước nâng cao mặt bằng văn học, nghệ thuật cho toàn xã hội. Sớm đầu tư nâng cấp Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật lên bậc Cao đẳng. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho một số tổ chức và cá nhân có tâm huyết, tiềm lực mong muốn xây dựng Trường Đại học nghệ thuật ngoài công lập.

- Nâng cao chất lượng giảng dạy âm nhạc và mỹ thuật trong hệ thống nhà trường.

- Các Trung tâm Văn hóa, các Nhà văn hóa, Nhà thiếu nhi chú trọng phát triển các Câu lạc bộ văn học, nghệ thuật. Phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là đối với các loại hình nghệ thuật hiện nay đang kém phát triển như sân khấu, múa, biểu diễn nhạc cụ.

- Định kỳ tổ chức các Liên hoan, Hội diễn không chuyên, Cuộc thi.

- Chú trọng phát triển văn nghệ quần chúng trong sinh viên, học sinh, công nhân - viên chức, các đơn vị lực lượng vũ trang.

2.5. Triển khai xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật thành phố bắt đầu từ năm 2010. Trước mắt, hàng năm dành một khoản kinh phí thích hợp để mua các tác phẩm mỹ thuật có giá trị, phù hợp với nội dung trưng bày của Bảo tàng, đồng thời với việc vận động văn nghệ sĩ trong và ngoài thành phố hiến tặng tác phẩm cho Bảo tàng.

2.6. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

3. Tiếp tục đổi mới, phát triển lĩnh vực nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật, mở rộng giao lưu với nước ngoài

Thành lập Hội đồng nghệ thuật của thành phố. Đây là tổ chức tham mưu cho thành phố trong việc đánh giá, thẩm định các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật, định hướng cho sáng tác, biểu diễn.

Liên hiệp các Hội Văn học- nghệ thuật thành phố thành lập Hội đồng lý luận phê bình có chức năng tham mưu cho Liên hiệp Hội đẩy mạnh công tác lý luận, phê bình.

Đầu tư để hàng năm tổ chức từ một đến hai hội thảo lớn với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, phê bình có uy tín của cả nước. Liên hiệp Hội và các Hội chuyên ngành thường xuyên tổ chức các hội thảo nhỏ, tọa đàm.

Có chế độ nhuận bút, khuyến khích cho các công trình nghiên cứu, phê bình.

Đầu tư cho một số công trình mang tính lịch sử, tổng kết một giai đoạn phát triển của văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa các Hội Văn học - Nghệ thuật với báo chí, nhất là trong việc đánh giá, giới thiệu tác giả, tác phẩm. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình có các phóng viên chuyên viết về văn nghệ có tay nghề, có trình độ biểu biết nhất định về các lĩnh vực văn học - nghệ thuật.

Quảng bá Văn học - nghệ thuật của thành phố ra nước ngoài thông qua các hoạt động triển lãm, biểu diễn, dịch vụ xuất bản sách. Tổ chức “Tuần văn hóa Đà Nẵng” ở một số nước. Tài trợ và khuyến khích văn nghệ sĩ tham gia các cuộc thi, các cuộc triển lãm quốc tế, nhất là đối với các họa sĩ và nghệ sĩ nhiếp ảnh. Tăng số lượng và chất lượng thông tin về Văn học - nghệ thuật trên trang thông tin điện tử của thành phố và trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội.

Tạo điều kiện để Liên hiệp Hội hàng năm tổ chức được 02 chuyến đi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương trong nước và tổ chức 01 chuyến đi nước ngoài (khu vực ASEAN).

4. Xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ ngang tầm với yêu cầu mới

Xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn cán bộ quản lý văn học - nghệ thuật. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ văn nghệ sĩ thông qua các cuộc gặp gỡ, đối thoại định kỳ với lãnh đạo; thông tin thời sự, tạo thuận lợi cho các chuyến đi thực tế trong và ngoài thành phố, kể cả đi nước ngoài.

Tạo môi trường thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn học - nghệ thuật thường xuyên; thông qua đó khai thác tiềm năng, nâng cao trình độ nghề nghiệp của đội ngũ văn nghệ sĩ, đóng góp làm cho đời sống văn hóa tinh thần của thành phố thêm phong phú. Cụ thể:

- Mỗi năm Liên hiệp Hội mở 03 trại sáng tác. Hỗ trợ kinh phí cho văn nghệ sĩ dự trại sáng tác của các chuyên ngành Trung ương và một số địa phương. Mời một số tác giả ở các địa phương khác, nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về tham gia trại sáng tác của thành phố. Mở rộng đối tượng và nâng cao chất lượng của trại sáng tác thiếu nhi.

- Hỗ trợ cho một số văn nghệ sĩ có triển vọng tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dài ngày.

- Hàng năm tổ chức Liên hoan gặp gỡ những văn nghệ sĩ trẻ.

- Về cơ sở vật chất:

+ Xây dựng trụ sở mới của Liên hiệp Hội. Đây còn là nơi đặt Văn phòng của các Hội chuyên ngành, nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động với quy mô nhỏ, vừa phục vụ cho văn nghệ sĩ, vừa là một nơi sinh hoạt văn hóa công cộng.

+ Cải tạo, nâng cấp, dành một không gian thích hợp trong Bảo tàng mỹ thuật để thường xuyên trưng bày các triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh.

+ Phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm đưa Khu nhà sáng tác vào hoạt động.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội chuyên ngành

Tạo điều kiện thuận lợi để các Hội chuyên ngành ngày càng tự chủ trong hoạt động (củng cố bộ phận thường trực của các Hội chuyên ngành đủ mạnh, có nơi làm việc, có chế độ bồi dưỡng cho người làm công tác thường trực, được cấp kinh phí riêng ổn định cho các hoạt động). Trên cơ sở đó, mọi hoạt động nghiệp vụ, công tác hội viên đều do các Hội đảm nhiệm. Liên hiệp Hội không sa vào công tác chuyên môn mà tập trung sức nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo các chủ trương công tác lớn cũng như phương hướng phát triển của văn học - nghệ thuật thành phố.

Thành phố chủ động phối hợp mở các lớp bồi dưỡng công tác quản lý văn học, nghệ thuật.

Tạo điều kiện để một số cán bộ chủ chốt của Liên hiệp Hội cũng như của các Hội chuyên ngành tham gia các chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm hoạt động văn học, nghệ thuật ở một số nước gần gũi do các cơ quan Trung ương hoặc một số doanh nghiệp, tổ chức có nội dung thiết thực và bổ ích.

6. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật thành phố trong thời kỳ mới

6.1. Về các giải thưởng:

Nghiên cứu cải tiến cách xem xét, thẩm định chất lượng các tác phẩm được đề nghị trao tặng Giải thưởng văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 05 năm một lần, đồng thời với việc tăng tiền thưởng.

Hàng năm Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật trao giải thưởng và các Hội chuyên ngành trao tặng thưởng. Nâng mức hỗ trợ từ 100 triệu đồng lên 150 triệu đồng bắt đầu từ năm 2009.

Thưởng thêm tối thiểu bằng một nửa tiền thưởng cho các tác giả đạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế, các Huy chương Vàng, Bạc tại các liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc.

6.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất UBND thành phố một số cơ chế chính sách để tăng cường vai trò của văn nghệ sĩ trong công tác tư vấn, phản biện chính sách; thẩm định, đánh giá công trình, tác phẩm liên quan đến lĩnh vực văn học - nghệ thuật.

6.3. Có chính sách khuyến khích các văn nghệ sĩ có tên tuổi trong cả nước về sáng tác tại Đà Nẵng. Tranh thủ các Hội chuyên ngành Trung ương mở các trại sáng tác tại Đà Nẵng, nhất là sau khi Khu nhà sáng tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào hoạt động. Thông qua các trại sáng tác này, thành phố sẽ chọn mua các tác phẩm có chất lượng cao, nhất là các tác phẩm có đề tài liên quan đến địa phương.

6.4. Ban hành một số chính sách khuyến khích việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật.

7. Nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với văn học, nghệ thuật

7.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới đã được nêu trong Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị. Các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

7.2. Hàng năm, lãnh đạo thành phố tổ chức làm việc với tập thể Ban chấp hành Liên hiệp Hội và gặp gỡ, đối thoại với lực lượng sáng tác, hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

7.3. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về văn học - nghệ thuật, trước hết là năng lực quản lý nhà nước về văn học - nghệ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể:

- Bổ sung cho Sở chuyên viên am hiểu về các lĩnh vực văn học - nghệ thuật theo dõi các hoạt động văn học, nghệ thuật cũng như hoạt động của các Hội, đủ sức tham mưu cho UBND thành phố, đề xuất các chủ trương, giải pháp phát triển văn học - nghệ thuật của thành phố.

- Xây dựng Quy chế làm việc và phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên hiệp Hội cũng như với các Hội chuyên ngành.

7.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của Đảng đoàn Liên hiệp Hội theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến và quán triệt Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 23/10/2008 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên, đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành và các quận huyện.

2. Giao Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật và các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung Kế hoạch của UBND thành phố để chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả.

3. Sở Tài chính căn cứ vào khả năng ngân sách thành phố hàng năm, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, đề xuất bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

CHỦ TỊCH
 (Đã ký)
Trần Văn Minh

Xem file đính kèm : vanban.doc
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Thứ ba, ngày 25/06/2019
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều t
Robert A Heinlein

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Richard Bach

Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường.
Khuyết danh

Tình yêu không không phải toàn bộ đều là cơn mê sảng, nhưng nó có rất nhiều điểm giống.
Thomas Carlyle

Thành công trong tình yêu không phụ thuộc nhiều vào việc tìm được người có thể làm bạn hạnh phúc bằng việc trốn thoát vô số người có thể làm bạn khổ sở.
Khuyết danh

Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward

Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet : Số 11/GP - BC Do Bộ thông tin và truyền thông , Cục Báo chí cấp ngày 10 tháng 01 năm 2008.
- Địa chỉ: K54/10 - Ông Ích Khiêm, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại : 0511-3821434 - Fax: 0511-3519300,
- Tổng biên tập: Nguyễn Thị Thu Hương
- Email: lhvhntdanang@gmail.com - Website: vannghedanang.org.vn