Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019”

09.03.2018

Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019”

Sở Xây dựng vừa thông báo tổ chức cuộc thi “Ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 07/3/2018 đến 12/7/2017 và chấm chung khảo (dự kiến) vào ngày 14/4/2018..

Thông tin cuộc thi:

1. Lễ phát động cuộc thi:
– Đối với các Trường: Tổ chức tại các Trường vào ngày 07/3/2018.
– Đối với Hội Kiến trúc sư Thành phố Đà Nẵng: Thông báo bằng văn bản đến các đơn vị tư vấn thiết kế và đăng website.


2. Đối tượng dự thi:

– Sinh viên kiến trúc các Trường: Đại học Bách khoa; Đại học Kiến trúc, Đại học Duy Tân.
– Các đơn vị tư vấn kiến trúc, các kiến trúc sư, các nghệ nhân… trong và ngoài thành phố Đà Nẵng.
– Đối tượng dự thi có thể dự thi với tư cách cá nhân hoặc nhóm.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi:
– Thời gian thi tuyển: Từ 8/3/2018 và kết thúc vào ngày 8/4/2018.
+ Vòng Sơ khảo: Các Trường và Hội KTS tự cân đối thời gian đảm bảo bài dự thi vòng Chung khảo nộp đúng hạn, không để gia hạn như mọi năm.Dự kiến Ngày 20/3/2018.
– Chấm thi Vòng Chung khảo: tại Trung tâm hành chính thành phố – 24 Trần Phú. Dự kiến ngày 14/4/2018.

4. Kế hoạch, Quy chế cuộc thi, Quy chế làm việc của Hội đồng đánh giá xếp hạng cuộc thi: Thực hiện theo Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND thành phố và một số nội dung cụ thể tại Thông báo này (xem tại http://www.sxd.danang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc?articleId=406415). Riêng yêu cầu số lượng ý tưởng dự thi: không giới hạn số lượng ý tưởng đổi với các đơn vị tư vấn thiết kế, các Kiến trúc sư, các nghệ nhân….

5. Trách nhiệm đối với cá nhân và đơn vị dự thi: Sau khi công bố giải, các cá nhân và đơn vị đạt giải có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức cuộc thi để đưa ý tưởng vào Tập san tổng hợp các ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết năm 2019.