Tặng thưởng hằng năm

Tặng thưởng hằng năm

TẶNG THƯỞNG NĂM 2008
 
1/VĂN HÓA DÂN GIAN CÁC DÂN TỘC TÂY NGUYÊN - Sưu tầm -Nghiên cứu của Trn Hng Loại A

2/HUÊ TÌNH CA PHƯỚC THUẬN XÃ - Sưu tầm - Nghiên cứu của Cm L(Võ Văn Hoè) - Loại B

3/NÉT ĐẸP VĂN HÓA CHĂM - Phim của Trnh Tun Khanh - Loại B

4/CẢM NHẬN VĂN HỌC DÂN GIAN ĐẤT QUẢNG - Nghiên cứu của Nguyn Phước Tương - Loại B

5/TRONG VƯỜN VĂN HỌC DÂN GIAN ĐẤT QUẢNG - Nghiên cứu của Phan Th M Khanh (Phan Thị Miều) - Loại C
 
 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2009

1/VĂN HÓA DÂN GIAN HÒA VANG - Biên khảo của Võ Văn Hòe - Loại A

2/ĐƯỜNG VỀ TIÊN PHƯỚC HÔM NAY - Biên khảo của Võ Khoa Châu - Loại B
 
 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2010

 1/ĐỊA CHỈ VĂN HÓA DÂN GIAN LÀNG PHONG LỆ - Sưu tầm và biên khảo của Võ Văn Hòe - Loại A

2/TIẾNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG CA DAO - DÂN CA QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG - Nghiên cứu của Đinh Thị Hựu - Loại A

3/SẮC MÙA XỨ QUẢNG - Sưu tầm và biên khảo của Phạm Hữu Đăng Đạt - Loại B

4/HÁT BẢ TRẠO-HÒ ĐƯA LINH - Sưu tầm và biên khảo của Trương Đình Quang, Trương Duy Hy - Loại B

5/LỄ HỘI VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN XỨ QUẢNG- Sưu tầm và biên khảo của Duy Anh- Loại BTẶNG THƯỞNG NĂM 2011
 
1/ ĐỊA DANH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG – Sưu tầm biên soạn của Võ Văn Hòe – Loại A

2/ VÈ ĐẤU TRANH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG – Biên khảo của Đinh Thị Hựu – Loại B

3/HÁT SẮC BÙA – Sưu tầm biên soạn của Trần Hồng – Loại B

4/NGƯỜI QUẢNG NAM, ĐÀ NẴNG CƯỜI – Biên khảo của Ngô Văn Ban – Loại C

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2012

1/ NHÀ NÔNG TIÊN PHƯỚC QUA CÂU HÁT DÂN GIAN – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Võ Khoa Châu

 2/ NÔNG CỤ DÙNG TRONG NGHỀ NÔNG CỔ TRUYỀN Ở VÙNG ĐẤT NAM TRUNG BỘ – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Ngô Văn Ban, Võ Triều Dương

 3/ HÒ ĐƯA LINH – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Trần Hồng

 4/ CÂU ĐỐI DÂN GIAN VÀ CÂU ĐỐI HÁN - NÔM – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Phan Thế Tập

 5/ NGƯỜI VE NƠI ĐẠI NGÀN - Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Trịnh Tuấn Khanh, Đỗ Văn Vinh

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2013

 

 * VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT CHĂM – NHÌN TRONG MỐI QUAN HỆ – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe, Trần Hồng, Hồ Tấn Tuấn – Giải A

 * TÌM HIỂU MIẾU THỜ ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Đinh Thị Trang – Giải B

 * TÌM HIỂU VỀ MỘT LOẠI HÌNH VÈ: VÈ CÁC LÁI – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Ngô Văn Ban – Giải B

 * VĂN HÓA ĐÀ NẴNG TỪ NHỮNG MẢNH GHÉP – Sưu tầm biên soạn của Chi hội Văn nghệ dân gian Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng – Nguyễn Hoàng Nhân chủ biên – Giải B

 * VĂN HÓA ẨM THỰC ĐẤT QUẢNG - Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Võ Khoa Châu – Giải khuyến khích

* HÒ KHOAN XỨ QUẢNG - Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu – Giải khuyến khích

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2014

 

 CA DAO, DÂN CA KHÁNG CHIẾN – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Hoàng Hương Việt – Giải A

 * ĐÌNH LÀNG HÒA PHÚ, DI TÍCH VÀ LỄ HỘI – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Nhân chủ biên Giải A

 * QUẢNG NAM, NHỮNG ĐỊA DANH GHI DẤU QUA CA DAO– Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Ngô Văn Ban – Giải B

 * MỘ CỔ Ở ĐÀ NÃNG – Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Phan Thị Huyền Trâm– Giải C

 * SÔNG NƯỚC, CHÀO HỎI, CÂY ĐÀN NHỊ TRONG CÂU HÁT HUÊ TÌNH - Sưu tầm biên soạn của nhà nghiên cứu Võ Khoa Châu – Giải khuyến khích
 

 TẶNG THƯỞNG NĂM 2015
 

 *  VĂN HÓA DÂN GIAN ĐẤT QUẢNG DƯỚI GÓC NHÌN ĐƯƠNG ĐẠI - Sưu tầm - nghiên cứu của nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Giải A

 *  VÈ XỨ QUẢNG VÀ CHÚ GIẢI - Sưu tầm  - chú giải của nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe -  Giải A


TẶNG THƯỞNG NĂM 2016


1/ HÁT HÒ KHOAN TẠI ĐÀ NẴNG - NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẶC TRƯNG - Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Văn Thu Bích - Giải B

2/ ĐẤT VÀ NGƯỜI QUÊ HƯƠNG - Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Phan Thị Miều - Giải B

3/ NÓI LÁI XỨ QUẢNG VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN QUÊ TÔI - sưu tầm của nhà nghiên cứu Phan Thế Tập - Giải C


TẶNG THƯỞNG NĂM 2017


1/ TRUYỆN THỦ THIỆM - Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu - Giải B

2/ CHUYỆN VĂN HÓA DÂN GIAN ĐẤT QUẢNG - Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Phan Thị Mỹ Khanh - Giải C

3/ ẨM THỰC MIỀN BIỂN XỨ QUẢNG - sưu tầm của nhà nghiên cứu Trần Hồng - Giải C

4/ Ông Nguyễn Hoàng Thân: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

5/ Ông Trịnh Tuấn Khanh: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

6/ Ông Nguyễn Thuận: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

7/ Ông Trần Hồng: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.


TẶNG THƯỞNG NĂM 2018

1/ CÂU ĐỐ XỨ QUẢNG - Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu - Giải A

2/ BÀI BẢN - LÝ TRONG SÂN KHẤU DÂN TỘC- Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Trần Hồng - Giải B

3/ ÂM NHẠC DÂN GIAN MIỀN BIỂN ĐÀ NẴNG - sưu tầm của nhà nghiên cứu Văn Thu Bích - Giải B

4/ TIÊN PHƯỚC QUA CÂU HÁT DÂN GIAN - Sưu tầm của nhà nghiên cứu Võ Khoa Châu - Giải C


TẶNG THƯỞNG NĂM 2019

1/ 119 trò chơi đồng dao Việt Nam - Sưu tầm và biên soạn của Nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh - Giải A

2/ Nhạc sĩ Trần Hồng: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

3/ NNC Hoàng Hương Việt: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

4/ NNC Võ Văn Hòe: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

5/ NNC Đỗ Thanh Tân: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

6/ NNC Huỳnh Viết Tư: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

7/ NNC Đinh Thị Hựu: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

8/ NNC Đinh Thị Trang: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

9/ NNC Nguyễn Thuận: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

10/ NNC Hoàng Hà Giang: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

11/ NNC Văn Thu Bích: Hoàn thành tốt công tác sưu tầm, điều tra, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ địa phương.

TẶNG THƯỞNG NĂM 2020

1/ HỒN QUÊ TIÊN PHƯỚC - Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Võ Khoa Châu - Giải C

 

TẶNG THƯỞNG NĂM 2021

1/ 219 TRÒ CHƠI DÂN GIAN DÀNH CHO TRẺ MẦM NON - Sưu tầm và biên soạn của nhà nghiên cứu Trịnh Tuấn Khanh - Giải A

TẶNG THƯỞNG NĂM 2022

1/ VĂN HÓA DÂN GIAN BIỂN ĐẢO KHÁNH HÒA NHỮNG GÓC NHÌN của Nhà nghiên cứu Ngô Văn Ban - Giải A

2/ TÌM VỀ ĐẤT QUẢNG của Nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng Thân - Giải A