Ngày vội - Nguyễn Nho Thùy Dương

02.10.2019

Quanh tôi 

Ngày dòng đời hối hả 

Đêm bổi hổi hương quỳnh 

Mặt trời lập trình ngắn ngủi 

Để đời ngược xuôi những rủi may

Ngày vội - Nguyễn Nho Thùy Dương


Ngày qua ngày qua

Thời gian luân hồi

duyên phận 

Trong tiếng thạch sùng tặc lưỡi

Cả trong trái tim đợi chờ.

N.N.T.D