Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen

03.11.2022
P.V
Sáng 3-11, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28-8-2012 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hội quần chúng”, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố là một trong những tập thể được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW.

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW. 

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28-8-2012 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hội quần chúng”, Liên Hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật đã lãnh đạo văn nghệ sĩ hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung vận động, tập hợp, giúp đỡ hội viên tích cực tham gia vào những vấn đề xã hội; phát huy vai trò tập thể ban chấp hành hội, nhất là người đứng đầu trong đổi mới hoạt động hội theo hướng thiết thực, hiệu quả đóng góp quan trọng vào sự phát triển văn học, nghệ thuật thành phố. Ngoài ra Liên hiệp Hội còn tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường, tham gia phòng, chống, hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi Covid-19, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các hội quần chúng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong 10 năm qua, đồng thời chia sẻ khó khăn, vướng mắc của các hội. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW.