Liên hệ

Liên hệ

HỘI NGHỆ SĨ MÚA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 
Trụ sở: K54/10 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng
Điện thoại: 0913457633 (NSND-Biên đạo múa Lê Huân, Chủ tịch Hội)