Danh sách hội viên

Danh sách hội viên

DANH SÁCH HỘI VIÊN NHIỆM KỲ 5 (2018 – 2023 )

STT

Họ và tên

Đảng viên

Hội TW

Nơi làm việc

01

NSND Lê Huân

X

X

Cố vấn BCH

02

Huỳnh Ngọc Kim

X

X

Chủ tịch

03

Lê Thị Hậu

 

X

P.CT thường trực

04

NSUT Phan Hồng Hà

X

X

P.CT-CT HĐNT

05

Nguyễn Cường

X

X

Trưởng ban kiểm tra

06

NSUT Hoàng Minh Tâm

X

X

UV BCH

07

Phan Thục Linh

X

X

UV BCH

08

NSUT Nguyễn Thiện Tâm

X

X

 

09

Lê Tôn Sùng

X

 

 

10

Từ Công Lê

X

 

 

11

Đào Thị Minh Vân

X

X

 

12

Vũ Việt

X

X

 

13

Trần Việt Hùng

X

 

 

14

NSUT A Lăng Hoa

 

 

 

15

Đỗ Kim Bình

X

 

 

16

Trần Thị Ngọc Anh

X

X

 

17

Ngô Thúy Minh

X

 

 

18

Vũ Thị Xuân Hòa

 

 

 

19

NSUT Hoàng Ngọc Chiến

X

X

 

20

Lê Thị Thu Hoài

X

X

NH Trưng Vương

21

Hoàng Học Viện

X

X

NH Trưng Vương

22

Đỗ Thị Thùy Dương

 

X

NH Trưng Vương

23

Trần Thị Tài

 

 

NH Trưng Vương

24

Nguyễn Thị Kim Dung

 

 

NH Trưng Vương

25

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

 

NH Trưng Vương

26

Nguyễn Thị Phương Trà

X

X

NH Trưng Vương

27

Bùi Thị Thái Hà

X

X

NH Trưng Vương

28

Lê Thị Thùy Tâm

 

 

NH Trưng Vương

29

Phạm Thị Lan Anh

X

 

NH Trưng Vương

30

Lê Thị Thanh Loan

 

X

NH Trưng Vương

31

Trương Thị Thanh Thanh

 

 

NH Trưng Vương

32

Nguyễn King

 

 

NH Trưng Vương

33

Nguyễn Thị Hội An

X

X

P.GĐ Sở VHTT

34

Dương Ngọc Lai

X

X

Trường CĐ VHNT

35

Hoàng Anh Tú

X

X

Trường CĐ VHNT

36

Lê Thị Uyên Bình

 

 

Trường CĐ VHNT

37

Nguyễn Thị Thúy Anh

X

X

NH Tuồng NHD

38

Phan Thị Huệ

X

X

NH Tuồng NHD

39

Nguyễn Thị Thanh Trâm

 

X

TTVH&ĐA

40

Đoàn Thị Hoài Thu

 

 

 

41

Đặng Ngọc Bảo Uyên

 

 

 

42

Phạm Trung Tuyên

X

 

 

43

Nguyễn Bích Hổ

X

 

 

44

Đào Thị Nga

 

 

 

45

Phạm Ngọc Tần

 

 

 

46

Lê Minh Trung

 

 

 

47

Bùi Hà Nhật Huy

 

X

 

48

Lê Nguyễn Tường Vi

 

X

 

49

Đào Anh Trung

 

 

 

50

Huỳnh Thu

 

 

 

51

Phan Thái Minh

 

 

 

52

Phạm Ngọc Phương Trinh

 

 

 

53

Lê Hoàng Châu

 

X

 

54

Nguyễn Đức Trung

 

 

 

55

Lê Thị Mỹ Linh

 

 

 

56

Nguyễn Đình Hạ Long

 

X

 

57

Nguyễn Thị Mỹ Liên

 

 

 

58

Lê Văn Tâm

 

X

 

59

Phùng Văn Thuận

 

 

 

60

Mai Xuân Mùi

X

 

 

61

Ngô Thị Ngân Hà

X

 

NVH Thiếu Nhi

62

Vũ Mạnh

X

X

NVH Thiếu Nhi

63

Nông Thị Hồng Điệp

 

 

NVH Thiếu Nhi

64

Lâm Khánh Trâm

X

X

Đoàn VC QK5

65

Phạm Kiều Như

X

X

Đoàn VC QK5

66

Phạm Hoài Nam

X

X

Đoàn VC QK5

67

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

X

X

Đoàn VC QK5

68

Trần Tuấn Dũng

X

X

Đoàn VC QK5

69

Đặng Tuấn Anh

X

X

Đoàn VC QK5

70

Nguyễn Văn Giang

X

X

Đoàn VC QK5

71

Phan Thị Hải Yến

X

X

Đoàn VC QK5

72

Nguyễn Đức Ngọc Trinh

X

 

Đoàn VC QK5

73

Nguyễn Thị Hằng

X

X

Đoàn VC QK5

74

Nguyễn An Nam

 

X

Đoàn VC QK5

75

Lê Ngọc Hân

 

 

Đoàn VC QK5

76

Đào Thị Thúy Dung

 

 

Đoàn VC QK5

77

Nguyễn Thị Thùy Chi

 

 

Đoàn VC QK5

78

Ngô Thị Kim Yến

 

 

Đoàn VC QK5

79

Phạm Trần Nhật Linh

 

 

Đoàn VC QK5

80

Đinh Thị Diễm Trang

 

 

Đoàn VC QK5

81

Huỳnh Thị Thương

 

 

 

82

Văn Hải Yến