Giới thiệu

Giới thiệu

Ngày 24/12/2001. Hội nghệ sĩ Múa thành phố Đà Nẵng được quyết định thành lập theo văn bản số 8192/QĐ-UBND do chủ tịch thành phố Nguyễn Bá Thanh ký.

Tổng thư ký đầu tiên của hội nghệ sĩ Múa thành phố Đà Nẵng là biên đạo Múa Nghệ sĩ nhân dân Lê Huân. Phó tổng thư ký NSUT Nguyễn Thiện Tâm.

Cho đến nay hội nghệ sĩ Múa thành phố Đà Nẵng đã trải qua 5 nhiệm kỳ Đại hội. Đến nhiệm kỳ thứ 5 bắt đầu từ tháng 12/2018 đã bầu ra ban chấp hành mới gồm:

1/ NSND Lê Huân: Cố vấn đặc biệt cho ban chấp hành

2/ Nghệ sĩ Huỳnh Ngọc Kim:  chủ tịch hội.

3/ Nghệ sĩ Lê Thị Hậu: Phó chủ tịch thường trực

4/ NSUT Phan Hồng Hà: Phó chủ tịch – Chủ tịch hội đồng nghệ thuật

5/ Nghệ sĩ Nguyễn Cường: Ủy viên – Trưởng ban kiểm tra

6/ NSUT Nguyễn Minh Tâm: Ủy viên

7/ Nghệ sĩ Phan Thục Linh: Ủy viên

Tổng số hội viên tính đến năm 2020 có 82 hội viên trong đó có 40 hội viên hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, có mặt trong các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp gồm:

- Nhà hát Trưng Vương ( đoàn ca múa nhạc thành phố Đà Nẵng ).

- Đoàn văn công Quân Khu 5

- Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị làm công tác múa đại chúng gồm:

- Trung tâm văn hóa thành phố

- Công ty biểu diễn Nhật Huy

- Trung tâm văn thể mỹ trường đại học Duy Tân

- Câu lạc bộ Biển Đông

- Vũ đoàn Galaxy

- Vũ đoàn RIO

- Câu lạc bộ Tango Achentina.

Hội nghệ sĩ Múa thành phố Đà Nẵng có các nghệ sĩ được nhà nước phong tặng danh hiệu: 1 NSND, 6 NSUT.

- Nghệ sĩ nhân dân: Lê Huân

- NSUT: Nguyễn Thiện Tâm

- NSUT: Hoàng Ngọc Chiến

- NSUT: Hoàng Minh Tâm

- NSUT: Phan Hồng Hà

- NSUT: Đoàn Minh Vân

- NSUT: A Lăng Hoa.

NSND Lê Huân được giải thưởng nhà nước năm 2007.

Những thành tựu nghệ thuật nổi bật:

- Năm 2000 xây dựng vở kịch múa: Huyền tích Ngũ Hành Sơn

Tác giả, tổng đạo diễn, biên đạo múa NSND Lê Huân. Tham gia liên hoan nghệ thuật kịch múa Việt Nam lần thứ 1 tại Hà Nội được giải thưởng chinh thức của liên hoan.

- Năm 2005 xây dựng vở kịch múa: Một thời và mãi mãi

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 - đạt giải A, giải thưởng VHNT 5 năm lần thưa 2 của thành phố Đà Nẵng.

Tác giả, tổng đạo diễn NSND Lê Huân

Biên đạo: NSND Lê Huân, NSUT Bá Thái, NSUT Phan Hồng Hà.

- Tham gia 10/40 tác phẩm múa hài lần 1 của hội nghệ sĩ múa Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng. Có 2 tác phẩm đạt giải C:

+ Tác phẩm: Ngược xuôi                     - Biên đạo: NSUT Phan Hồng Hà

+ Tác phẩm: Nữ hoàng linh trưởng      - Biên đạo: NS Lê Hoàng Châu

Cùng các biên đạo múa: Thu Hoài, Lê Thị Hậu, NSUT Minh Tâm, Kim Huệ, Thúy Anh, Nhật Huy, Tường Vy, Hoàng Long...

- Những tác giả đạt được giải thưởng VHNT thành phố Đà Nẵng ( 5 năm 1 lần ) có các tác giả:

+ NSND Lê Huân

+ NSUT Thiện Tâm

+ NSUT Minh Tâm

+ NS Thu Hoài

+ NS Lê Thị Hậu

+ NS Kiều Như.

- Những hội viên được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua hàng năm do Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật tặng: Thu Hoài, Lê Thị Hậu, Nhật Huy, Nguyễn Cường.

 

 

CÁC KỲ ĐẠI HỘI

 

ĐẠI HỘI HỘI NGHỆ SĨ MÚA TP ĐÀ NẴNG

 LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2002-2007

 

BAN CHẤP HÀNH

1/NSƯT-Biên đạo múa LÊ HUÂN: Tổng thư ký

2/Nghệ sĩ NGUYỄN THIỆN TÂM: Phó tổng thư ký

3/Nghệ sĩ TRẦN THỊ HỘI AN: Ủy viên

4/NSƯT HOÀNG NGỌC CHIẾN: Ủy viên

5/Nghệ sĩ HUỲNH NGỌC KIM: Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/NSƯT-Biên đạo múa LÊ HUÂN: Chủ tịch

2/NSƯT HOÀNG NGỌC CHIẾN: Ủy viên

3/Nghệ sĩ PHAN THỤC LINH: Ủy viên

4/Nghệ sĩ VŨ MẠNH: Ủy viên

5/Nghệ sĩ HOÀNG MINH TÂM: Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

1/Nghệ sĩ NGUYỄN THIỆN TÂM: Trưởng ban

2/Nghệ sĩ VŨ VIỆT: Ủy viên

3/Nghệ sĩ ĐỖ KIM BÌNH: Ủy viên

 


ĐẠI HỘI HỘI NGHỆ SĨ MÚA TP ĐÀ NẴNG

 LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2007-2012

BAN CHẤP HÀNH

1/NSƯT- Biên đạo múa LÊ HUÂN: Chủ tịch.

2/Nghệ sĩ NGUYỄN THIỆN TÂM: Phó chủ tịch

3/NSƯT HOÀNG NGỌC CHIẾN: Uỷ viên

4/NSƯT- Biên đạo múa

5/ PHAN HỒNG HÀ: Uỷ viên

6/Nghệ sĩ HUỲNH NGỌC KIM: Uỷ viên

7/Nghệ sĩ PHAN THỤC LINH: Uỷ Viên

8/Nghệ sĩ NGÔ THUÝ MINH: Uỷ viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/NSƯT- Biên đạo múa PHAN HỒNG HÀ: Chủ tịch

2/NSƯT- Biên đạo múa LÊ HUÂN: Ủy viên

3/NSƯT HOÀNG NGỌC CHIẾN: Ủy viên

4/Nghệ sĩ NGUYỄN THIỆN TÂM: Ủy viên

5/Nghệ sĩ HUỲNH NGỌC KIM: Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

1/Nghệ sĩ NGUYỄN THIỆN TÂM: Trưởng ban

2/Nghệ sĩ ĐỖ KIM BÌNH: Ủy viên

3/Nghệ sĩ VŨ THỊ VIỆT: Ủy viên


ĐẠI HỘI HỘI NGHỆ SĨ MÚA TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2013-2018

BAN CHẤP HÀNH 

1/NSND LÊ HUÂN: Chủ tịch.

2/NSƯT HUỲNH NGỌC KIM: Phó chủ tịch

3/NSƯT NGUYỄN THIỆN TÂM: Phó chủ tịch

4/NSƯT HOÀNG NGỌC CHIẾN: Uỷ viên

5/Nghệ sĩ NGUYỄN CƯỜNG: Uỷ viên

6/NSƯT PHAN HỒNG HÀ: Uỷ viên

7/Nghệ sĩ LÊ THỊ HẬU: Uỷ Viên

8/Nghệ sĩ LÊ THỊ THU HOÀI: Uỷ viên

9/Nghệ sĩ PHAN THỤC LINH: Uỷ Viên
                                                       

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/NSƯT NGUYỄN THIỆN TÂM: Chủ tịch

2/NSƯT HOÀNG NGỌC CHIẾN: Ủy viên

3/NSƯT PHAN HỒNG HÀ: Ủy viên

4/NSND LÊ HUÂN: Ủy viên

5/NSƯT HUỲNH NGỌC KIM: Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

1/Nghệ sĩ PHAN THỤC LINH: Trưởng ban

2/Nghệ sĩ VŨ MẠNH: Ủy viên

3/Nghệ sĩ LÊ VĂN TÂM: Ủy viên

 

ĐẠI HỘI HỘI NGHỆ SĨ MÚA TP ĐÀ NẴNG
 LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

BAN CHẤP HÀNH

1/ NS HUỲNH NGỌC KIM: Chủ tịch

 2/ NSƯT PHAN HỒNG HÀ : Phó Chủ tịch     

3/ NS LÊ THỊ HẬU: Phó Chủ tịch 

 4/ NS NGUYỄN CƯỜNG: Uỷ viên

5/ NSƯT HOÀNG MINH TÂM: Ủy viên

6/ NS PHAN THỤC LINH: Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/ NSƯT PHAN HỒNG HÀ :Chủ tịch

2/ NSND LÊ HUÂN - Ủy viên

3/ NS HUỲNH NGỌC KIM - Ủy viên

4/ NS LÊ THỊ HẬU - Ủy viên

5/ NSƯT HOÀNG MINH TÂM - Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

1/ NS NGUYỄN CƯỜNG: Trưởng ban

2/ NS LÊ VĂN TÂM: Uỷ viên

3/ NS BÙI HÀ NHẬT HUY: Uỷ viên