Hội Văn nghệ dân gian đi thực tế sáng tác tại Quảng Nam

02.10.2020
Thạch Hà
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, từ ngày 02 đến ngày 04/10/2020, Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng có chuyến công tác điều tra, sưu tầm tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Hội Văn nghệ dân gian đi thực tế sáng tác tại Quảng Nam

Đoàn công tác gồm 15 hội viên do Nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng làm trưởng đoàn.

Chuyến thực tế lần này nhằm thu thập tư liệu thực tế tại làng Gừng, (thị trấn P’rao, huyện Đông Giang) về những vấn đề của tộc người Cơ tu như: văn học dân gian, âm nhạc dân gian, múa dân gian, phong tục, tập quán, lễ hội, ẩm thực, nhà ở, giao lưu văn hóa với tộc người khác... Trên cơ sở đó, góp phần lưu giữ và đưa ra những giải pháp để bảo tồn văn hóa của người Cơ tu.

Một số hình ảnh tại chuyến thực tế sáng tác:

T.H (Ảnh: Văn Thành Lê)