Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên trù bị chiều ngày 20/10/2020)

20.10.2020

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025  (Phiên trù bị chiều ngày 20/10/2020)

 

 

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 -2025 (sau đây gọi tắt Đại hội), diễn ra trong 3 ngày (ngày 20, 21 và 22 tháng 10 năm 2020) tại Hội trường Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng. Đại hội triệu tập 350 đại biểu tham dự, đại diện cho 59.093 đảng viên trong toàn Đảng bộ; trong đó, có 47 đại biểu đương nhiên là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI và 303 đại biểu chính thức được bầu qua các đại hội của 16 Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ.

Phiên trù bị Đại hội đã thông qua các nội dung:

1. Đồng Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch đã điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã hoàn thành việc bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí:

(1). Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy.

(2). Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

(3). Đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

(4). Đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

(5). Đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố.

(6). Đồng chí Võ Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

(7). Đồng chí Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

(8). Đồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

(9). Đồng chí Lê Trung Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

 (10). Đồng chí Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố.

(11). Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

- Đoàn thư ký gồm 03 đồng chí:

(1). Đồng chí Trần Thắng Lợi, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành uỷ: Trưởng đoàn;

(2). Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân thành phố;

(3). Đồng chí Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN thành phố.

- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 07 đồng chí:

(1). Đồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ;

(2). Đồng chí Mai Thị Ánh Hồng, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;

(3). Đồng chí Trần Văn Sơn, Thành uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy;

(4). Đồng chí Võ Ngọc Đồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ;

 (5). Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ;

(6). Đồng chí Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố;   

(7). Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối Các cơ quan thành phố.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày và điều hành thông qua Chương trình Đại hội chính thức, Nội quy, Quy chế Đại hội.

3. Đồng chí Võ Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch phổ biến một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng và thông báo phân tổ đại biểu, địa điểm thảo luận tổ, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

4. Đồng chí Trần Đình Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo quá trình chuẩn bị, góp ý Văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

5. Đồng chí Lê Trung Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

6. Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu kết thúc Đại hội trù bị và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ban Thường Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chủ trương dừng tất cả các hoạt động, sự kiện chưa cần thiết trong thời điểm hiện nay, trong đó có các chương trình văn hóa, văn nghệ và nhiều hoạt động khác; dành nguồn kinh phí này để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai (nội dung Phát động gửi kèm). Đồng thời, tại phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt, với số tiền là: 143.260.000 đồng.

Phiên trù bị kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

- Trước khi Phiên trù bị diễn ra, sáng cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo thành phố, Trưởng đoàn đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm thành phố.

- Phiên khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 21 tháng 10 năm 2020 và được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng.